Hur man som kristen bevaras i en ond värld – Predikan i Uppsala på Midfastosöndagen

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över 1 Kor 10:1-6 på midfastosöndagen.

19 mars 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. 3 Alla åt de samma andliga mat, 4 och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.
5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade.