Predikan i Uppsala på Augsburgska bekännelsens dag

Predikan vid en gudstjänst under midsommardagarna 2023 i Uppsala av Lars Borgström över Matt 11:25ff på Augsburgska bekännelsens dag.

25 juni 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

25 Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.