Predikan i Uppsala 3:e advent

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Jes 29:17-21 på tredje söndagen i advent.

17 december 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

17 Ännu en liten tid
och Libanon ska förvandlas
till ett bördigt fält,
och det bördiga fältet
ska räknas som vildmark.
18 Den dagen ska de döva
höra bokens ord
och de blindas ögon
se ur dunkel och mörker.
19 De ödmjuka ska få
allt större glädje i Herren,
de fattigaste bland människor
ska fröjda sig i Israels Helige.
20 Det är förbi med de våldsamma,
det är slut med hånarna.
Alla som ville det onda utrotas,
21 de som med sitt ord
fick människor att synda,
som snärjde den
som skulle skipa rätt i porten
och åsidosatte rätten
för den rättfärdige med lögn.