Predikan i Öjebyn på Trettondagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 2:1-12 på trettondagen.

6 januari 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

1 När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till Jerusalem 2 och frågade: ”Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom.”
3 När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. 4 Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 5 De svarade: ”I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten:
6 Du Betlehem i Juda land,
du är alls inte minst
bland Juda furstar,
för från dig ska utgå en furste
som ska vara en herde
för mitt folk Israel.”
7 Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. 8 Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: ”Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det.”
9 De lyssnade till kungen och gav sig i väg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. 10 När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, 11 och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. 12 Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land.

Låt oss be! Herre Jesus Kristus, du hela världens kung. Du är också vår kung, ta emot vår bön och vår lovsång, så som du tog emot de vise männens tillbedjan, för hela vår gudtjänst är till din ära. Hjälp oss lära känna dig bättre genom Bibelns ord. Amen.

Jesus föddes av kung Davids ätt i Juda land men är en kung för alla folk i alla tider. Fast han föddes i ett annat land, ur ett annat folk, i en annan tid, är han också vår kung. Han är en gudomlig kung. Han är evig och allsmäktig. Han styr hela universum och uppehåller allt. Han gör mäktiga ting. Det gör han oavsett om människor erkänner det eller ej. Men saliga är de som flyr till honom. Han vill att alla, oavsett vilket folk de tillhör, ska tillbe honom och tjäna honom.

En vanlig kung ska man inte tillbe – han är ju bara en människa, om än ovanligt rik och mäktig. Men Jesus ska vi tillbe eftersom han är en gudomlig person. Trots att Jesus föddes under enkla omständigheter blev det genast klart att han var en gudomlig kung. Det visade änglarna som besökte herdarna samma natt. Ängeln meddelade att barnet är Messias, HERREN, dvs. han är den ende sanne Guden och vi ska tillbe honom som vår Frälsare och Gud.

Gud sände änglar att förkunna för judarna att Messias blivit född. Men för att göra hans födelse känd också för andra folk lät Gud tända en stjärna på himmelen. Stjärnan var ett tecken med samma betydelse som innehållet i ängelns budskap. Nu hade han blivit född som också håller stjärnorna i sin hand. Allt hade blivit till genom honom och han råder över allt skapat.

Det finns ingen annan Gud än han. Andra gudar kallas i Bibeln tomma avgudar som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet. Andra gudar som människor tillber finns i deras tankevärld och har stor påverkan på deras liv men kan inte utföra något objektivt, verkligt. Kan någon av hednafolkens tomma avgudar ge regn? Kan himlen av sig själv låta skurar falla? frågar profeten Jeremia, och svarar: Nej, bara du, Herre vår Gud! Vi hoppas på dig, för du har gjort allt detta. Men om Kristi person heter det: Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Jesus är den som härskar över allting. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Allt och alla är innefattade i hans allmaktsrike. Men han är inte bara mäktig utan även kärleksfull och nådig. Han är en Frälsare. Hans frälsningsuppgift inkluderade också alla människor. Det finns ingen annan Frälsare. Denne kung är också en herde för sitt folk, som vi ska höra ur profetian som förkunnades för de vise männen. Det innebär att han både kan och vill ta hand om alla som kommer till honom. Som den gode herden kan han leda och försvara oss här i tiden och tryggt föra oss in i sitt eviga rike. Han vill att alla ska fly till honom och njuta tryggheten och friden i hans rike.

När Gud tände en stjärna på himmelen vid Jesu födelse blev det uppmärksammat långt borta i ett annat land och några veckor senare kom vise män för att tillbe Jesus. De vise männen kom troligen från Babylonien. Det hade säkert tagit dem flera veckor att resa till Jerusalem. De vise männen var dåtidens forskare, vetenskapsmän och astronomer – det är sådana som undersöker himlakropparna, stjärnor och planeter. De hade fått se en ny stjärna och vi vet inte hur de kunde sätta den i samband med att en gudomlig kung blivit född i Israels land. Jag tror att deras tolkning av stjärnan berodde på Daniels vittnesbörd. Han hade levt i samma land som de vise männen. Israels folk blev ju bortförda i fångenskap till Babylon 600 år före Jesu födelse. Daniel var bland dem som fördes bort. Han fick tjänst i hovet. Han uttydde vid ett tillfälle kung Nebukadnessars dröm med Guds hjälp och kungen belönade sedan Daniel. Han blev satt till föreståndare för alla vise män i Babel. Daniel var en ivrig bekännare och hans bekännelse gick inte att tysta. Han berättade säkert vad som stod skrivet i Mose och profeternas skrifter. Där berättas det att en stjärna ska träda fram ur Jakob. Han är den store kungen och härskaren. De vise männen kan ha bevarat informationen så att de visste hur stjärnan skulle tolkas när den visade sig.

När de såg stjärnan gav de sig iväg för att tillbe den nyfödde judakonungen – ja de säger själva att de kommit för att tillbe honom. De vise männen visste att den nyfödde var mer än en vanlig prins. Han var en gudomlig kung i ett andligt rike och skulle därför tillbedjas.

Josef och Maria levde i Israels land för 2000 år sedan. De tillhörde ett annat folk, de levde i ett annat land, i en annan tid, de talade ett annat språk, och var vana vid en helt annan kultur än vår. De vise männen var från ytterligare ett annat land, de talade ett annat språk och hade andra vanor. Men Jesus är en kung för oss alla och därför vill Gud att alla människor ur alla folkslag ska komma till honom för att tro på honom, tillbe honom och tjäna honom. Vilket folk man än tillhör, vilket språk man än talar och vilken kultur, kunskap, bildning, yrke, ålder eller kön man än har så har man ett gemensamt med alla andra människor. Alla behöver Jesus som sin Frälsare. Ända sedan evangeliet först förkunnades på syndafallets dag i historiens begynnelse har det varit universellt och innefattat alla avkomlingar till Adam och Eva. Jesus är en sådan gudomlig kung att han kommer med frälsning till alla i vilken tid de än lever, vilket land de än bor i och vilket språk de än talar.

Nu har vi lärt oss att Jesus är en gudomlig kung för alla människor. Han är en kung som inte bara råder med makt utan även med nåd. Han är en Frälsare för alla människor och att Gud vill att alla ska tro på honom och tillbe honom.

Nu ska vi lära oss hur vi ska finna Jesus så att vi kan tillbe och tjäna honom.

Fast de vise männen hade stjärnan att gå efter hade de svårt att finna Jesus. De antog att den nyfödde kungen fanns i palatset i Jerusalem och dit ställde de sin färd. Men där visste man ingenting om vad som hänt. De vise männens besked togs emot med förskräckelse. Kung Herodes förstod att det var Messias, Guds folks gudomlige kung, som de vise männen frågade efter. Därför lät han kalla samman de skriftlärde och frågade dem var Messias skulle födas. Sådant förtroende hade han för Skriften fast han för egen del varken accepterade Guds lag eller evangeliet om nåd. De skriftlärde gav besked ur Skriften. De svarade att Messias skulle födas i Betlehem och så läste de ur en översättning av Mikas bok:

Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig ska utgå en furste, som ska vara en herde för mitt folk Israel.

Det var Gud som på detta sätt 700 år i förväg förutsagt var den gudomlige kungen skulle födas. Gud använde profeten Mika för att ge sitt folk den kunskapen. Och på samma sätt är det med allt vi vet om honom. Bibeln ger oss svar och berättar vem Jesus är och vad han gjort för att frälsa oss. Den som vill veta något om Jesus ska fråga vad som står skrivet om honom i Bibeln. Det är genom Bibelns ord vi finner honom och lär känna honom.

När de vise männen fått svar ur Bibeln gav de sig genast iväg för att tillbe den nyfödde kungen och hylla honom med sina gåvor. Men ingen från Jerusalem slog följe med dem. Inte ens de skriftlärde följde dem för att se vad de just läst ur Skriften. Som en bekräftelse av Bibelns ord visade sig åter stjärnan för dem och gick framför dem till huset där Josef och Maria nu bodde. De blev mycket glada när de fick se stjärnan. De gick in i huset och fick se barnet hos Maria. De föll ned och gav det sin hyllning och öppnade sina skrin och bar fram gåvor åt det: guld, rökelse och myrra.

De vise männen gav dyrbara presenter, guld, rökelse och myrra. Rökelse var en dyrbar blandning som man brände i templet och som gav i från sig en rök som luktade gott. Myrra var en dyrbar krydda som man använde till parfym och smärtstillande medel.

Jesus vill att alla ska tillbe och tjäna honom. Vi kan inte göra det på samma sätt som de vise männen – vi har inte så dyrbara gåvor vi kan ge honom. Men det finns många andra sätt att visa att Jesus är vår kung. Vi kan alla tillbe honom och ära honom med våra böner och psalmer. Vi kan ge honom vår tid och våra krafter genom att delta i församlingens arbete. Vi kan också ge gåvor och lägga en del av våra pengar i kollekten. Vår hälsa, våra krafter, vår tid och våra tillgångar är goda gåvor från Gud. Genom att ställa oss själva och det han ger oss i Guds tjänst visar vi att Jesus Kristus är vår gudomlige kung som vi vill tillbe och tjäna.

Vi har idag lärt oss:
1. Att Kristus är en gudomlig kung för alla människor.
2. Att det är genom Bibeln vi lär känna honom.
3. Att han vill att vi ska erkänna honom som vår gudomlige kung genom att tillbe och tjäna honom med de krafter och gåvor han gett oss.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, du är hela världens kung och har all makt. Du har kommit med nåd och sanning till alla. Du vill att alla ska komma till dig och tillbe dig. Vi ber att du ser till oss, hör våra böner och tar emot vår hyllning. Låt oss lära känna dig genom ditt ord så att vi alltid litar på att du är vår Herre och Frälsare. Dig tillhör all ära. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.