Predikan i Öjebyn 17:e efter Trefaldighet – Rik inför Gud

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 6:19-24 på 17:e söndagen efter trefaldighet.

26 september 2021


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
22 Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. 23 Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!
24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Herre, hjälp oss så att vi behåller ditt ord i våra hjärtan och begrundar det. Låt din undervisning forma våra värderingar, vår attityd och vilja. Amen.

Dagens text är hämtad ur bergspredikan. Där förklarar Jesus Mose lag för sina lärjungar. Hans förklaringar skilde sig mycket från de skriftlärdes och fariseernas. De lärde ut människobud. Men Mose lag är Guds bud. Jesus förklarade att den rättfärdighet Gud kräver ligger på ett mycket högre plan än fariséernas självgjorda rättfärdighet. Men fariséernas värderingar hade fått fäste hos vanligt folk och därför var det nödvändigt för Jesus att undervisa om vad Gud kräver och vad som behagar honom. Bergspredikan består till större delen av lag – alltså en förklaring av Mose lag illustrerad med tillämpningar och liknelser.

Jesus tar i dagens stycke upp hur vi ska förhålla oss till pengar och ägodelar. Jesus varnar för att bli girig. Gud vill att vi ska älska honom över allting. Men girighet innebär att man har sitt hjärta fäst vid pengar och ägodelar. Därför kallas girigheten också för avgudadyrkan på andra ställen i NT.

Tidigare i Matteus kap 6 har Jesus varnat lärjungarna för att demonstrera sin rättfärdighet inför folk för att bli sedda av dem. Sedan går han över till att varna för att samla skatter på jorden. Självrättfärdighet och girighet har många likheter och går ofta hand i hand.

Fariséerna menade att den som övade sig i att lyda alla stadgar och bud blev en alltmer god och rättfärdig människa. De tänkte sig att man då inte bara skulle bli en bättre människa, man skulle också få det bättre. Å andra sidan: om det gick dåligt för någon så misstänkte man att det berodde på synder i livet. Fariséerna såg framgång som ett bevis på att Gud var nöjd med ens liv och därför välsignade det med goda gåvor. Det medförde också en annan fördel. Den som var rik och ägde mycket fick högre status i samhället.

Egentligen handlar både självrättfärdighet och girighet om en och samma sak – egen ära, eget anseende och hög status. Den som demonstrerar sin gudsfruktan på torget får väl ingen högre status i dagens ateistiska samhälle men då var det annorlunda. Hos fariséerna gick sökandet efter egen rättfärdighet och mer pengar hand i hand. De liknade dagens framgångsteologer som kopplade ihop gudsfruktan med framgång, hälsa och materiellt välstånd.

Men Jesus varnade sina lärjungar för att bli fixerade vid pengar och ägodelar. Samma varning är minst lika aktuell för oss. Jesus sa: ”Där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara”. Det Jesus här benämner skatt kan vara allt ifrån kläder och pengar till Guds andliga och eviga gåvor i himmelen. Vad som avgör om det är en skatt för dig är ditt hjärtas inställning. Det är ditt hjärta som avgör om det är en skatt för dig eller ej. Är ditt hjärta fäst vid det himmelska arvet så är det din skatt. Är ditt hjärta fäst vid pengar så är det din skatt. En skatt är alltså det som vi i är fästa vid, litar på och värderar högst av allt.

Den som har pengar till sin skatt lever för att få mer pengar och tror att pengarna är garantin för ett gott liv. Det den personen är mest rädd för är att förlora sina pengar. Jesus säger: ”Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon”. Mammon betecknar tillgångar och företrädesvis just pengar. Men inte vilka pengar som helst. Det handlar inte om pengar som förvaltas enligt Guds vilja. Mammon betecknar de pengar som inte används till annat än att förmeras – det är pengar som samlas på hög och vaktas. När någon lever för att samla pengar åt sig själv, vårda och vakta dem – då har pengarna för den personen blivit hjärtats skatt. Det har egentligen ingen betydelse om vi äger pengarna eller ej – vi kan ändå ha vårt hjärta fäst vid dem. Man behöver inte vara rik för att vara girig. Samma inställning till pengar kan finnas hos både rika och fattiga, bara med den skillnaden att den rike älskar de pengar han har medan den fattige älskar de pengar han vill ha. Den rike kan säga till sig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Den fattige tänker: ”om jag bara hade pengar så kunde jag ta det lugnt, äta, dricka och vara glad”. Det är samma värdering och attityd.

Jesus säger: ”Samla er inte skatter på jorden, där mal och rost förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Utan samla er skatter i himmelen, där varken mal eller rost förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.” Därefter säger han att vi inte kan tjäna både Gud och Mammon. Jesus ger oss alltså två goda skäl till att inte samla skatter på jorden. Den första anledningen är alltings förgängliga natur. Fina kläder och möbler åldras och blir slitna, fordon rostar och går sönder och pengar och smycken stjäls. Och även om det inte vore så ska vi komma ihåg att allt här i världen är förgängligt till sin natur. Petrus skriver ju: ”de himlar och den jord som nu finns har i kraft av Guds ord sparats åt elden”. Vi är själva är förgängliga fram till uppståndelsens dag. Predikaren säger om den som samlat mycket: Lika naken som han kom ur moderlivet måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Den andra anledningen är att det binder våra hjärtan. Det är omöjligt att tjäna både Gud och mammon. Den som har jordiska ting som sitt hjärtas högsta skatt kan inte samtidigt ha det fäst vid den himmelska skatten.

Jesus åskådliggör detta med ett exempel om ljuset och mörkret: Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! Denna liknelse lär oss en andlig sanning. Den som har sitt hjärta fäst vid skatter här på jorden befinner sig i andligt mörker men vet det inte själv utan tror att glansen från denna världens skatter är allt han behöver. Ni kan ju föreställa er hur djupt mörkret blir för den människan när även den glansen försvinner. Då finns inget kvar utom dubbelt mörker. Det tragiska är att den som har sitt hjärta fäst vid jordiska skatter sällan inser att det ljus han har är andligt mörker. Han tror att allt är gott och väl bara därför att han har det gott ställt. Det var ju så den rike mannen som samlat så mycket i sina lador trodde. Han sa till sig själv: ”Kära själ, nu har du mycket gott i förråd för många år framåt. Ta det nu lugnt, ät och drick och var glad! Men då sade Gud till honom: Din dåre, nu i natt kommer din själ att utkrävas av dig. Vem ska då få det du samlat ihop? Så går det med den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

Jesus vill att det himmelska arvet ska vara vårt hjärtas skatt. Gud har gett rätt att bli Guds barn till alla som tror på Jesus. Och är vi barn så är vi också arvingar och äger ett härligt arv som väntar oss i himlen. För att vi ska förstå vilken härlighet som väntar oss skildras det ofta med hjälp av ting vi kan förstå. I Uppenbarelseboken kap 21 skildras det nya Jerusalem som sänks ned från himmelen med bilder som vi möjligtvis kan föreställa oss. Johannes såg att ljuset som lyste över staden var som den dyrbaraste ädelsten. Staden var av rent guld, likt klaraste kristall. Fundamenten under stadsmuren var prydda med all slags ädelsten. De tolv portarna bestod av tolv pärlor. Var och en var gjord av en enda pärla. Den breda gatan genom staden var av rent guld, genomskinligt som kristall. Staden behövde varken sol eller måne för att få ljus utan Guds härlighet strålade över den och dess ljus var Lammet. Portarna ska aldrig stängas och folken ska föra dit in allt härligt och dyrbart som de har. På detta sätt och på andra liknande sätt skildras härligheten i den kommande världen för att vi ska längta dit och ha våra hjärtan fästa vid skatten i himlen.

Jesus betonar i vår text att den himmelska skatten är oförgänglig och evig. Han uppmanar oss att samla skatter i himlen ”där varken mal eller rost förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.” Till skillnad från alla ting här på jorden är den härlighet som vi äger i himlen oförgänglig och evig. Ingen kan stjäla eller förstöra den himmelska skatten. Ingen kan heller skada oss så att vi inte kan få del av den. Petrus skriver att arvet finns bevarat i himlen åt oss. Och vi, å vår sida, blir genom Guds kraft bevarade till arvet. Vi kan alltså vara trygga i dubbel bemärkelse och får en dubbel försäkring. Petrus skriver i sitt första brev: ”Lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt… till att äga ett arv som aldrig kan förskingras, aldrig befläckas och aldrig förvissna. Det arvet finns bevarat i himmelen åt er som av Guds kraft, genom tron blir bevarade till den frälsning som ligger redo för att uppenbaras i den yttersta tiden. Vårt himmelska arv är bevarat åt oss och vi själva blir genom Guds kraft bevarade till den frälsning som ligger redo. Den frälsning Gud vill ge oss är en verklig, sann och oförstörbar skatt, värd att fästa sitt hjärta vid. Vi ska fästa vårt hjärta vid frälsningens stora gåva. Den är mer värd än allt guld och silver i världen. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, du har stigit upp till himlen och ska komma tillbaka i härlighet. Hjälp oss till denna attityd: när vi har dig frågar vi inte efter något på jorden. Gör oss fria från allt som vill binda våra hjärtan tvärt emot Guds vilja och bevara våra hjärtan och tankar hos dig. Lär oss vara tacksamma för frälsningens gåva och hjälp oss att leva till din ära. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.