Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 2:41-52 på söndagen efter nyår. 4:e januari 2015 Vårt tema för dagen är ”Guds ord är till för alla”. Jesus visar med sitt exempel att Bibeln är till också för barn. Det är meningen att vi alla från vår barndom ska göra som han gjorde: […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 3:11-12* på söndagen efter nyår. 2:a januari 2011 * Det är något osäkert vad som var predikotexten. Matt 3:11-12 var dagens evangelium. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens […]

Till inlägget