Gudstjänst i Ljungby – Juldagen

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Luk 2:1-20 på juldagen. Ljudfilen innehåller endast predikan. 25:e december 2015

Till inlägget

Gudstjänst i Ljungby – 3:e advent

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Matt 11:11-19 på 3:e söndagen i advent. Ljudfilen innehåller endast predikan. Johannes döparen visar på var Guds rike finns och hur du kommer ditin! Sista psalmen är tämligen nyöversatt av I-L Hedin och heter i tyska orginalet ”Fröhlich soll mein Herze springen” = Jubla […]

Till inlägget

Gudstjänst i Ljungby – 1:a advent

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Joh 18:36-37 på 1:a söndagen i advent. Ljudfilen innehåller endast predikan. 1) Därtill är jag född. 2) Därtill har jag kommit i världen för att vittna om sanningen. 3) Var och en som är av sanningen, han hör min röst. 29:e november 2015

Till inlägget

Gudstjänst i Ljungby – Domssöndagen

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Matt 25:31-46 på domsöndagen. Det finns två videor tillgängliga; en som innehåller hela gudstjänsten och en som innehåller predikotexten och predikan (det samma gäller ljudfilen, fast med bortklippt liturgi). 22:a november 2015

Till inlägget