Kvällsgudstjänst på Hjälmargården

Kvällsgudstjänsten leddes av pastor Ingvar Adriansson och predikan hölls av pastor Juhani Viitala, SLT (Finland, på svenska) över predikotexten Mark 7:32-35. Videofilen innehåller hela gudstjänsten, men ljudfilen innehåller endast predikan. 11:e juli 2014

Till inlägget

Föredrag i Göteborg

Föredrag av Ingvar Adriansson på körlägret som arrangerades av Heliga Trefaldighets församling i Göteborg. 5:e april 2014

Till inlägget