Predikan i Stavanger 5:e i fastan

Predikan i Stavanger av Siegberg Becker, tolkad av Seth Erlandsson, över 1 Petr 1:17-25 på femte söndagen i fastan. 27 mars 1977 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 17 Om ni kallar honom Far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under […]

Till inlägget