Predikan i Öjebyn på Palmsöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 21:1-11 på palmsöndagen. 24 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. 1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: […]

Till inlägget

Predikan i Öjebyn 5:e i fastan

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 11:45-57 på femte söndagen i fastan. 17 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 45 Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. 46 […]

Till inlägget

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Mark 12:1-12 på femte söndagen i fastan. Predikan: 17 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: ”En man planterade en vingård. Han satte […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Hebr 7:24-27 på femte söndagen i fastan. 17 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 24 Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt. 25 Därför kan han också […]

Till inlägget

Predikan i Öjebyn på Midfastosöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 6:1-15 på midfastosöndagen. 10 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberiassjön. 2 Mycket folk följde honom, eftersom de såg de tecken […]

Till inlägget

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås av Peter Öman över Joh 6:1-15 på midfastosöndagen. 10 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberiassjön. 2 Mycket folk följde honom, eftersom de såg de tecken som han […]

Till inlägget

Predikan i Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska församling i Göteborg av Anders Nissen över Luk 11:14-28 på tredje söndagen i fastan. 3 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 14 En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut, […]

Till inlägget

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Luk 11:14-23 på tredje söndagen i fastan. 3 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 14 En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut, talade […]

Till inlägget