• Är du en följare?

  Hur många följare har du? Hur många människor följer du? Det finns en person du kan följa som kommer att förändra ditt liv för evigt. Lyssna till videobetraktelsen av pastor Peter Öman:

 • Guds budskap med sin regnbåge

  Och Gud sade: ”Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och...

 • Den största läraren

  Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Joh 14:26 Lyssna till videobetraktelsen ovan av pastor Peter Öman (på engelska).

 • Förstår du vad du läser?

  Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: “Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: “Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Apg 8:30-31 Låt oss säga att du var ute på...

 • Frälsning i Jesu namn

  Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Apg 4:12 Ett namn har flera funktioner. Med ett förnamn har du en identitet. Då kan andra identifiera dig, tilltala dig och prata om dig. Med ett efternamn har du...

 • 🌍 Den strategiske Anden

  När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla...

 • Konfirmationer under pingsthelgen

  Det här har varit en helg full av glädje, för under helgen har fem av våra medlemmar konfirmerats. Elias (Ljungby) och Louise (Stockholm) konfirmerades i Ljungby lördag 30 maj. Sara (Uppsala), Nora (Västerås) och Rut (Stockholm) konfirmerades i Stockholm söndag 31 maj. “Det är alltid en stor Guds nåd när...

 • Levande vatten

  Så här under vår och försommar har vi i våra nejder ofta torrt väder. Bönderna hoppas på regn för de nysådda åkrarna och trädgårdstäpporna behöver fukt för att morotsfröna ska gro. Snart måste konstbevattning sättas in och vattenkannan är i flitig användning för blomrabatten vid husknuten. Den som iakttar vad...

 • 🙏 Dina böner gör skillnad

  Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Jak 5:16b Jag samtalade en gång med en ung man om ett problem som han hade. Jag frågade honom om han bett till Gud om hjälp. Då svarade han nonchalant: “Jag har inte bett på tre år.” När jag frågade varför han...

 • Stärkande bibelord i svåra stunder

  Den 23/5 anordnade LBKung en digital ungdomsträff via Zoom. Vi började med kl 10 med morgonandakt och sång (och märkte att det blev för rörigt om alla hade på sina mikrofoner samtidigt). Dagens första bibelstudium hade titeln “Guds Ords tröst i vår oro”. Vi pratade om saker vi kan oroa...