• Evangeliet är för alla

  Gerasenernas område – en plats för djävulen (Utdrag ur en predikan över Luk 8:26-39) Att trakten på andra sidan Gennesaret var ett hedniskt område kunde man se redan av att de hade svin. Många som levde där var motståndare till judarna, precis som palestinier och araber i dag. De var...

 • Är kristendomen den enda religionen som ger frälsningsvisshet?

  Fråga: Är kristendomen den enda religionen som ger visshet om att komma till himlen? Jag vill förstå för att bättre kunna dela evangelium med andra människor. Svar: Det finns en liknelse om blinda män och en elefant som förekommer i olika varianter inom österländska religioner. I grunden handlar det om...

 • Program för allhelgonahelgen i Ljungby

  > Här finns en större version av affischen

 • Hur kan jag tjäna dig, Gud?

  Rakel Drechsler, född Edvardsen, bor sedan 2006 i Leipzig med sin familj. Hon är utbildad i Staff Ministry och blev förra året insatt som församlingspedagog i vår tyska systerkyrka ELFK (Evangelisch-Lutherische Freikirche). Bibel och Bekännelse har bett henne berätta lite om detta. Varför har Gud valt att använda helt vanliga...

 • Om blöjbyte, kristnas kallelse och Guds förklädnader

  Det är en ganska vanlig tanke att om man verkligen vill tjäna Gud helhjärtat och leva heligt i vardagen bör man bli missionär, pastor eller på annat sätt tjäna i kyrkan. Söndagsskollärare och organist är också väldigt bra för då gör man något betydelsefullt i den kristna kyrkan. Om en...

 • Ett kungligt prästerskap – av nåd allena

  Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (1 Pet 2:9). För några år sedan firade vi 500-årsjubileet av den lutherska reformationen. Gud använde Martin Luther...

 • Fjällvandringsläger 2023

  Varmt välkommen till fjällvandringsläger i Storulvån i Jämtlandsfjällen, den 9-13 augusti 2023. Skriv in detta äventyr i din kalender redan nu! LBKung är arrangörer, men lägret är till för alla åldrar, och både för dem som är vana vandrare och för dem som är nybörjare. Vi kommer att studera Bibeln,...

 • Hoppets Gud

  Utan Guds Son finns inget hoppför denna vår värld, andligen död.Utan Guds ord kan jag ej seatt Herren Kristus är livet.Herre, du ser vår nöd,bara hos dig är liv.Herre, vi prisar ditt heliga namn.(Seth Erlandsson) ”Sällan har det varit viktigare att lyfta fram en dimension av hopp”, skrev ledaren för...

 • Nytt på hemsidan: Frågor & svar

  Vi har under många år publicerat frågor och svar i vår tidning Bibel och Bekännelse och på senare tid även i Lutherska Bekännelsebrevet. Nu finns på hemsidan en översikt med länkar till de frågor och svar som har publicerats sedan 2007. Du kan utforska dem under kategorier i alfabetisk ordning. Hitta frågor och...

 • Hur ska vi argumentera för vår kreationistiska världsbild?

  Fråga: Hur ska vi argumentera för vår kreationistiska världsbild? Svar: När vi berättar för världen om vår tro får de veta vad vår syn på världen grundar sig på. Med en persons världsbild menas en rad antaganden som man har om världens och universums tillkomst och beskaffenhet och vad en...