Kommentera

Rapport från damlagsträffen i Norrköping 12-13/3

12 mars samlades 17 damer (stundom var vi 20) på Hemgården i Norrköping för att lära om DIAKONI (=tjänst). Pastor Peter Öman var kallad att i två timmar lyfta fram Bibelns undervisning i detta ämne, men nästan sex timmar gick innan torsdagen avslutades med aftonbön. Det blev en mycket lärorik och inspirerande kväll som mynnade ut i många tankar och förslag på hur vi kan tjäna vår Herre Jesus Kristus i församlingen och i vår omgivning. Diakonalt arbete innebär att hjälpa dem som behöver hjälp, både andligt och kroppsligt, både inom och utanför kyrkan.

Första exemplet på diakoni i Nya testamentet beskrivs i Apg. 6:1-7. Sju män utvaldes att tjäna församlingen med matutdelning så att apostlarna kunde ägna sin tid åt bönen och ordets tjänst. Uppgiften som församlingstjänare byggde på förtroende och föregicks av en vigningsprocess. Tjänsten handlar inte direkt om gudstjänst utan om mer praktiska saker, men syftet med arbetet är alltid själars frälsning.

Jesus gav exempel på hur vi ska tjäna vår nästa: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. . . Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:31ff).

Jesus visade oss vilken attityd vi ska ha genom att tvätta lärjungarnas fötter, Joh 13:4-5. Rom.12:3ff förmanar oss att inte ha för höga tankar om oss själva utan tänka förståndigt och använda de olika gåvor vi har fått av nåd. Alla lemmar i en kropp har inte samma uppgift. ”Liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.”

I det första exemplet på diakoni var det män som utsågs. Men det finns i Nya testamentet många exempel på kvinnor som tjänade församlingen. I Rom. 16:1-16 nämns Febe som ”en hjälp för många”. Prisca kallas av Paulus ”medarbetare i Herren” och Rufus mor ”är en mor också för mig”.

13 mars inleddes med morgonbön tillsammans med pastorerna som samlats till pastoralkonferens. Därefter hade Damlaget ett möte och fattade bl.a. beslut om studiebidrag till pastorsstuderande i vår kyrka. Sofie hade tagit fram förslag på fina dubbelvikta kort med bibelverser. Arbetet med detta ska fortsätta så att en variation av kort för olika tillfällen kommer att finnas till försäljning vid sommarens läger på Hjälmargården.

En uppföljning av diakonikursen med Peter Öman planeras i samband med Damlagets träff i Ljungby 30/10. Programmet för denna träff tidigareläggs därför till kl. 11.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.