LBK Stockholm

Om församlingen

Välkomna till våra gudstjänster på Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm. För gudstjänster på annan plats än Östermalms föreningsråd, skriv till lbkstockholm@gmail.com för mer info.

Håller du till i Stockholm kan du titta på Lutherska Bekännelsekyrkans sändningar på Öppna kanalen Stockholm. På initiativ av LBK Stockholm visas inspelade predikningar varje tisdag och fredag kl.18. Du hittar mer info om Öppna kanalen på deras hemsida.

Du kan även lyssna till inspelade predikningar här på LBK:s hemsida och följa församlingens kanal på Youtube.


Månadsbrev

 

November 2019

”Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt.” (Luk 6:47-48)

Kära församling och vänner i Kristus,

Den som någon gång har byggt ett hus vet hur viktigt det är att grunden är fast och ordentligt lagd. Det är kostsamt att markbereda och lägga en riktig grund. Men när stormen rasar eller regnet öser ner, då är det ovärderligt att veta att huset inte kommer att rasa.

Ännu viktigare är det att våra liv och vår tro vilar på en fast och riktig grund. Jesus säger själv att den grunden byggs genom att komma till Honom, höra Hans ord och handla efter dem. Vi behöver ständigt återvända till Guds ord, ständigt påminnas om att våra synder är förlåtna genom Jesu ställföreträdande liv och död på korset. Guds ord är en grund som ingen storm kan rubba. När vi bygger på den kan vi vara helt och fullt förvissade om att inte ens döden kan ändra på det faktum att Jesus har vunnit evigt liv åt oss i himmelen. När nära och kära rycks bort från jordelivet kan vi endast finna tröst i Guds ord och löften. Som någon sa: ”Kristna har aldrig setts för sista gången”.

Amen

 

Program för november

 

Söndag 10/11, Östermalms föreningsråd

10:30 Gudstjänst

 

Söndag 17/11, hos fam Sjödahl

10:00 Barnundervisning

11:00 Gudstjänst

 

Söndag 24/11, hos fam Nordberg

10:00 Läsegudstjänst

 

Övrigt

* Skypeandakt onsdagar kl. 20:30.

* Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

 

Guds välsignelse,

Olle


Läs äldre månadsbrev i arkivet: http://www.bekannelse.se/forsamlingar/stockholm/stockholm-arkiv/