LBK Stockholm

Om församlingen

Välkomna till våra gudstjänster på Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm. För gudstjänster på annan plats än Östermalms föreningsråd, skriv till lbkstockholm@gmail.com för mer info.

Håller du till i Stockholm kan du titta på Lutherska Bekännelsekyrkans sändningar på Öppna kanalen Stockholm. På initiativ av LBK Stockholm visas inspelade predikningar varje tisdag och fredag kl.18. Du hittar mer info om Öppna kanalen på deras hemsida.

Du kan även lyssna till inspelade predikningar här på LBK:s hemsida och följa församlingens kanal på Youtube.


Månadsbrev

 

Februari 2017

”Låt mig möta din nåd på morgonen, för jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, för jag lyfter min själ till dig.” Ps 143:8

Kära församling och vänner i Kristus,

Psaltaren är full av böner till Gud. Tacksägelse och lovprisning blandas med böner om nåd och rop på hjälp och förbarmande. Det är lätt att känna igen sig i de känslor som David ger uttryck för, även om situationerna som ger upphov till dem skiljer sig mot vår situation idag. Vi kan lära mycket av Davids sätt att be och av hans förtröstan till Herren.

Bönen är hjärtats samtal med Gud. Gud talar till oss främst genom sitt skrivna ord i Bibeln. Vi talar till Gud genom bön i tro. Likt David ska vi sätta vår tillit och förtröstan till Gud. Han har lovat att lyssna till våra böner, och vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud (Rom 8:28). Även om vi inte får svar på våra böner omedelbart, eller om svaret inte blev det vi hade tänkt oss, kan vi vara lugna med att Gud vet vårt bästa och har en plan med det som sker. Även motgångar och prövningar kan fylla ett gott syfte.

Så lita på Herren och var trygg med att Han vet vad som är bäst. Och glöm inte bort att tacka för alla de gåvor och välsignelser vi får, dag efter dag!

Amen

Oktober/november 2017

”Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.” 2 Kor 9:7-8

Kära församling och vänner i Kristus,

Några av oss i församlingen har diskuterat ett eventuellt lokalbyte för vår verksamhet. Vi upplever att det inte fungerat helt klanderfritt på Pumpan den senaste tiden; inga lås på skåpen, våra rum används som allmänna avställningsytor etc. Kalle Birk var snabb med att hitta en tänkbar ersättningslokal i form av Hartwickska huset på Söder.  Vi ska eventuellt titta på dessa lokaler och naturligtvis fortsätta diskutera frågan i församlingen.

Ett byte av lokal skulle sannolikt medföra ökade kostnader, vilket vi såklart måste ta i beaktande. Jag vill därför ta tillfället att dels tacka er för era kollekter till församlingens verksamhet och samtidigt påminna om just dessa. Vi ska fortsätta reflektera över hur vi kan bidra till församlingen, både med våra tjänster och ekonomiska medel. Och vi ska inte känna det som en börda eller göra det av tvång. Glada ska vi tjäna Herren och bidra med det vi kan! Gud har i sin överflödande nåd gett oss allt vi har, då kan vi också ge.

Nedan följer program för oktober och november. Jag är bortrest vid nästa månadsskifte så därför kommer inget månadsbrev för november.

Program oktober-november

Söndag 8/10, Pumpan

10:30 Nattvard

11:00 Gudstjänst

Kyrkvärd Martin

 

Söndag 15/10, Pumpan

11:00 Läsegudstjänst

Kyrkvärd Indra

 

Söndag 22/10, Pumpan

10:30 Nattvard

11:00 Gudstjänst

13:00 Ev. besök på Hartwickska huset

Kyrkvärd Erik

 

Söndag 29/10, hos familjen Stare.

10:00 Barnundervisning

11:00 Familjegudstjänst

 

Söndag 5/11, uppehåll (bibeldagar i Ljungby)

 

Söndag 12/11, Pumpan

11:00 Läsegudstjänst

Kyrkvärd Martin

 

Söndag 19/11, Åkersberga, fam Sjödahl

10:00 Barnundervisning

11:00 Familjegudstjänst

 

Söndag 26/11, Pumpan

10:30 Nattvard

11:00 Gudstjänst

Kyrkvärd Olle

Övrigt

  • Allhelgonahelgen 3-5/11 blir det bibeldagar och ungdomssamling i Ljungby.
  • Skypeandakt onsdagar kl 20:30.
  • Vi fortsätter med i förväg utsedda kyrkvärdar. Får ni förhinder, försök gärna hitta en ersättare.
  • Fundera kring vårt missionsarbete. Vad kan församlingen göra för att nå ut till fler människor?
  • Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.
Augusti/september 2017

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. […]Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.”
1 Joh 2:15, 17

Kära församling och vänner i Kristus,

Ännu en sommar går mot sitt slut. De flesta av oss har avslutat semestern och återgått till jobb och vardag. Personligen tycker jag att den här sommaren försvann fortare än någonsin tidigare, men det är väl så det är; tiden tycks gå fortare ju äldre vi blir. Jag tänker ibland på hur otroligt deprimerande det måste vara för alla dem som inte äger vårt hopp om evigt liv. Att rusa genom livet mot ett ofrånkomligt slut där allt verkligen är slut. Och i efterhand, vad hade egentligen någonting för mening överhuvudtaget? Det är denna hopplöshet som gett upphov åt många av dagens populära filosofier: ”Mindfullness”, att ”leva i nuet”, ”hitta sig själv”, ”fånga dagen” etc. Den enda mening som går att finna är den man skapar åt sig själv, tex att vara så lycklig som möjligt just nu.

Även som kristen kan man naturligtvis känna sig modstulen av tidens gång. Men vi ska då påminna oss om vad tiden går emot. Inte mot ett slut, utan mot början på vårt eviga liv i himmelen där vi får se och leva med Gud. Varje dag som går är en dag närmre Jesu återkomst. Det är något att se fram emot. Vi ska därför undvika att fästa oss vid den här världen och det som är i den. Istället ska vi ”söka Guds rike”. Vad kan vara viktigare än det? Och vad kan vara viktigare än att berätta om det för så många människor som möjligt?
Amen

Program

Söndag 20/8, Pumpan
11:00 Läsegudstjänst
Kyrkvärd Olle

Söndag 27/8, Pumpan
10:30 Nattvard
11:00 Gudstjänst
Kyrkvärd Martin

Söndag 3/9, Axelsberg
10:00 Barnundervisning
11:00 Familjegudstjänst

Söndag 10/9, Pumpan
10:30 Nattvard
11:00 Gudstjänst
Kyrkvärd Indra

Söndag 17/9, Pumpan
11:00 Läsegudstjänst
Kyrkvärd Erik

Söndag 24/9, (Plats ej bestämd)
10:00 Barnundervisning
11:00 Familjegudstjänst
Övrigt
– Skypeandakt onsdagar kl 20:30.

– Vi fortsätter med i förväg utsedda kyrkvärdar. Får ni förhinder, försök gärna hitta en ersättare.

– Fundera kring vårt missionsarbete. Vad kan församlingen göra för att nå ut till fler människor?

– Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse,
Olle

Månadsbrev Juni 2017

Kära församling och vänner i Kristus,

Vårterminen i församlingen lider mot sitt slut och sommaren står för dörren. Vi får tacka Gud för de tillfällen vi fått under våren att ses och fira Gudstjänst tillsammans. Jag vill även passa på att rikta ett tack till er i församlingen. Ni bidrar alla på olika sätt till att hålla igång vår verksamhet och det är alltid trevligt att träffa er.

På tisdag den 6/6 planerar vi att, traditionen trogen, fira friluftsgudstjänst och ”sommaravslutning” i Axelsberg. Hoppas att så många som möjligt kan komma då! Den 11/6 blir sista Gudstjänsttillfället för vårterminen. Därefter har vi uppehåll med verksamheten i Stockholm fram till augusti. Jag vill dock slå ett slag för ungdoms- och familjelägren på Hjälmargården i juli. Länk till programblad finns i mailet [red. anm: här på hemsidan] (dock inte för ungdomslägret).

Program för juni

Söndag 4/6, Pumpan
10:30 Nattvard
11:00 Gudstjänst
Kyrkvärd Erik

Tisdag 6/6, Axelsberg
10.00 Barnundervisning
11.00 Samling på Axelsbergs torg för gemensam promenad och friluftsgudstjänst
ca 12.00 Gemensam grillning (engångsgrillar), ta med något att grilla och dricka. Ömans bjuder på kaffe/saft och kaka
ca 13.00 Inofficiellt församlingsmästerskap i kubb.

Söndag 11/6, Pumpan
11:00 Läsegudstjänst
Kyrkvärd Martin

Övrigt

10-12/7 Ungdomsläger på Hjälmargården

12-16/7 Sommarläger på Hjälmargården. Anmälan via detta formulär. OBS! Alla ska ta med de sånghäften som vi (eventuellt) har kvar från förra årets läger.

Skypeandakt onsdagar kl 20:30. 14/6 blir den sista skypeandakten innan sommaruppehållet.

Vi fortsätter med i förväg utsedda kyrkvärdar. Får ni förhinder, försök gärna hitta en ersättare.

Fundera kring vårt missionsarbete. Vad kan vi i församlingen göra för att nå ut till fler människor?

Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse och glad sommar!
Olle

Månadsbrev Maj 2017

”Herren regerar för evigt,
han har rest sin tron till dom.
Han ska döma världen
med rättfärdighet,
hålla dom bland folken
med rättvisa.” Ps 9:8-9

Kära församling och vänner i Kristus,

Igår var det den 1a maj. En dag som traditionellt sedan 1800-talet tillhör arbetarrörelsen. Runt om i landet (och världen) genomförs demonstrationer för att synliggöra orättvisor av olika slag. Man vill ha bättre arbetstider eller högre lön eller på annat sätt mer rättvisa förhållanden åt någon grupp människor.

Inför Gud vinner vi dock inget genom att komma med plakat och kräva rättvisare behandling. Tvärtom ska vi vara glada och tacksamma att Gud inte dömer oss rättvist efter våra egna handlingar. Herren ska förvisso ”hålla dom bland folken med rättvisa”. Guds rättvisa kräver betalning för våra synder. Den betalningen har dock redan skett, ”transaktionen” har redan ägt rum, i att Jesus tog på sig vår skuld och vårt straff när han dog på korset. ”Kvittot” på den fullgoda betalningen kom på tredje dagen när han återuppstod och segrade över döden. Hans seger gäller även för oss. Betalningen täcker våra skulder hur stora de än må vara. Endast otron fördömer, ”Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn” Joh 3:18. Vi har all anledning att vara tacksamma och frimodiga och sprida evangeliets glada budskap till så många vi kan!

Amen

Program för maj

Söndag 7/5, Pumpan
10:30 Nattvard
11:00 Gudstjänst

Söndag 14/5, ingen Gudstjänst

Söndag 21/5, Pumpan
10:30 Nattvard
11:00 Gudstjänst
Kyrkvärd Olle

Kristi Himmelsfärd 25-27/5
Barnläger på Hjortsbergagården

Söndag 28/5, hos fam. Nordberg
11:00 Läsegudstjänst

Övrigt

6/6 Friluftsgudstjänst och söndagsskolans sommaravslutning. Traditionsenligt firande i Axelsberg med grillning och samkväm.

10-12/7 Ungdomsläger på Hjälmaregården

12-16/7 Sommarläger på Hjälmaregården. Anmälan via formulär som finns länkat på bekannelse.se. Där finns även program och ytterligare information.

Skypeandakt onsdagar kl 20:30.

Från och med nu kommer en kyrkvärd att utses till varje Gudstjänst på Pumpan. Värdskapet innebär att tillhandahålla kyrkfika samt att komma i god tid och hjälpa till att ställa iordning inför Gudstjänsten. Om man får förhinder eller annars inte har möjlighet att vara kyrkvärd så ordnar man i första hand en ersättare själv.

Fundera kring vårt missionsarbete. Vad kan vi i församlingen göra för att nå ut till fler människor?

Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse
Olle


Månadsbrev April 2017

Kära församling och vänner i Kristus,

Äntligen är det vår igen! Förra söndagen satt vi ute i solen och firade läsegudstjänst och njöt av den annalkande våren. Det är skönt att åter känna solens värme och se hur naturen får liv igen. Det blir ljusare för varje dag och kanske lättare att stiga upp om morgnarna. Under våren finns även många helger och röda dagar att se fram emot som avbrott från jobb eller skola, och sommaren ligger framför oss. Det finns mycket att glädjas åt under våren.

Vi har framförallt flera stora kristna högtider att se fram emot. Närmast i tid har vi påsken. Vi får då särskilt tillfälle att påminnas om Jesu väg till Golgata, död på korset och uppståndelse. ”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.” (1 Kor 1:18). Längre fram kommer Kristi himmelsfärd och pingst. Vi påminns om vårt uppdrag här på jorden; att förkunna frälsningens evangelium till människor. Vi påminns också om att Jesus, liksom han for upp till himmelen, också ska komma tillbaka och hämta hem alla troende till himmelen. Det är verkligen något att se fram emot!

Program för mars

Söndag 2/4, Pumpan
10:30 Nattvard
11:00 Gudstjänst

Söndag 9/4, Hjorthagen
11.00 Läsegudstjänst hemma hos fam Nordberg

Påskhelgen
Ingen verksamhet i Stockholm

Söndag 23/4, Pumpan
10:30 Nattvard
11:00 Gudstjänst
12:00 Extrainsatt församlingsstämma

Söndag 30/4
Ingen Gudstjänst

Övrigt
– 13-16/4 Skidläger i Kåbdalis.
– Skypeandakt onsdagar kl 20:30.
– Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse
Olle


Månadsbrev Mars 2017

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.” Rom 3:23-24

Kära församling och vänner i Kristus,

Många av oss har säkert varit med om situationer där vi haft chans att berätta om vår tro för någon i vår omgivning, men ändå inte gjort det. Kanske för att vi inte vågat, eller för att vi inte vetat vad man ska säga eller var man ska börja. Att förkunna evangelium behöver dock inte vara komplicerat eller kräva djuplodande teologisk utbildning.

De två korta verserna ovan uttrycker allt en människa behöver veta för att bli frälst. Verserna behöver egentligen ingen utläggning utan förkunnar i sin enkelhet lagens och evangeliets budskap. Vi är inte rättfärdiga i oss själva, utan vi FÖRKLARAS rättfärdiga, helt gratis, därför att vi är friköpta av Kristus Jesus. Evangeliets budskap är fantastiskt och samtidigt enkelt.

Amen

Program för mars
Söndag 5/3, Uppsala, Café Mumrik.
11.00 Sammanlyst Gudstjänst med konfirmation i Uppsala.

Söndag 12/3, Åkersberga
10.00 Barnundervisning
11.00 Familjegudstjänst hos fam Sjödahl

Söndag 19/3, Pumpan
11.00 Läsegudstjänst

Söndag 26/3, Pumpan
10.30 Nattvard
11.00 Gudstjänst

Övrigt
– Tis 7/3 kl 21.00 hålls församlingens årsstämma på Skype.
– 13-16/4 Skidläger i Kåbdalis.
– Skypeandakt onsdagar kl 20:30.
– Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse
Olle


Månadsbrev Februari 2017

”Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.” 2 Kor 8:9

Kära församling och vänner i Kristus,

För några dagar sedan var det årets fattigaste dag i Sverige. Storhelgerna slår hårt mot plånboken och många får vända på slantarna för att klara sig under januari.

En som verkligen blev fattig var Jesus. Tänk att han hade allt men kom till jorden som en fattig människa och lät sig förödmjukas och till slut dödas. Allt för vår skull för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. På vilket sätt blir vi då rika? Har vi löfte om pengar och välstånd här på jorden? Nej, säger Skriften, ”samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.”

Vi ska söka himmelsk rikedom, inte jordisk. Gud kommer att förse oss med det vi behöver för vårt liv här ändå. ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.”

Vår rikedom ligger i himlen och den har vunnits åt oss genom Guds nåd i att Jesus blev fattig för vår skull. Amen


Månadsbrev Januari 2017

”[Jesus] befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.” Apg 10:42-43

Kära församling och vänner i Kristus,

Vad är kyrkans uppgift? Vad är det vår församling i Stockholm ska hålla på med?

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkoporten i Wittenberg. Kyrkan hade då farit på villovägar och börjat förkunna falska läror om frälsning genom egna gärningar, avlatsbrev och annat. Men Gud verkade så att kyrkan reformerades, dvs fördes tillbaka till sin ursprungliga förkunnelse, nämligen frälsning av Nåd allena, genom Tron allena, såsom det delges oss i Skriften allena.

I den läran, i Guds ofelbara ord i Bibeln, ska vår församling verka också under 2017. Vi har en enda uppgift, och det är att förkunna för människor i vår omgivning evangelium om Jesus Kristus. Även lagen behövs för att ge insikt om synd. Likt Martin Luther och likt profeterna långt dessförinnan ska vi fortsätta att förkunna om Jesus ”att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn”. Amen

Program för januari

15/1 Gudstjänst kl 11:00 på Pumpan. Nattvard kl 10:30. Sammanlyst Gudstjänst med Uppsalaförsamlingen.

22/1 Läsegudstjänst kl 11:00 på Pumpan.

29/1 Gudstjänst kl 11:00 på Pumpan. Nattvard kl 10:30.

Övrigt
– LBK:s ungdomsgrupp hälsar: Varmt välkomna till 2017 års skidläger i Kåbdalis under påskhelgen, 13-16/4. Vi ägnar påsken åt andakter, bibelstudier, härlig skidåkning (alt. brädåkning) och god gemenskap kring Guds ord. Sprid detta till vänner och bekanta så återkommer vi med mer info, pris, anmälan m.m.

– Församlingens årsstämma kommer att gå av stapeln nu i början av året. Doodle-anmälan kommer att skickas ut i vanlig ordning. Fundera gärna på om ni vill ta upp något särskilt!

– Skypeandakt onsdagar kl 20:30.

Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse och gott nytt år!

Olle


Läs äldre månadsbrev i arkivet: http://www.bekannelse.se/forsamlingar/stockholm/stockholm-arkiv/