Gudstjänst i Ljungby – Heliga Trefaldighets dag

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Jes 48:12-17 på Heliga Trefaldighets dag.

Video: Hela gudstjänsten
Ljudfil: Predikan

11:e juni 2017


12 Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är Denne. Jag är den förste, jag är också den siste. 13 Min hand har lagt jordens grund, min högra hand har spänt ut himlen. Jag kallade på dem, då stod de där. 14 Samla er, ni alla, och hör: Vem bland dessa andra har förutsagt detta, att den man som Herren älskar skall utföra hans vilja mot Babel och vara hans arm mot kaldeerna? 15 Jag, jag har talat detta, jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram, och hans väg skall vara framgångsrik. 16 Kom hit till mig och hör detta: Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren, Herren sänt mig och sin Ande. 17 Så säger Herren, din återlösare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.

Kommentera