LBK:s kör lever upp på sommarkonferenserna som den förgyller med sin sång. Under dessa få dagar repeterar vi några sånger som vi sedan framför under konferensen. Det blir några intensiva övningspass med samklangens glädje som belöning. Kören består av gammal och ung som gillar att sjunga till Herrens ära. Repertoaren är varierad för att passa flera smaker. 2014 hölls ett uppskattat förberedande körläger i april, där vi i en trevlig inramning i god tid innan konferensen fick bekanta oss med årets sånger.

Körläger i Göteborg - Foto: Samuel Adriansson

Rapport från LBKs första körläger

Första helgen i april 2014 höjdes volymen flera decibel i Göteborg. Det stod fyra sopraner, två altar, fyra tenorer, två basar, en pianist och en körledare i kören bakom. Marcus Bauer ledde körövningen och var duktig på att ständigt utmana oss i kören på olika sätt. Under lägrets första dag sjöng vi tillsammans i kyrkolokalen Lyktan där det fanns väldigt bra akustik och där vi även fick höra ett föredrag av Ingvar Adriansson. På söndagen fortsatte körövningen i Backa Kulturhus efter gudstjänsten ledd av Ingvar.

Ett varmt tack till församlingen i Göteborg och till alla i kören för en helg full av go sång till Guds ära!

Vi hoppas på många fler körläger i framtiden!

Körläger i Göteborg - Foto: Samuel Adriansson

Körläger i Göteborg - Foto: Samuel Adriansson

 

Körläger i Göteborg - Foto: Samuel Adriansson

Körläger i Göteborg - Foto: Samuel Adriansson

Körläger i Göteborg - Foto: Samuel Adriansson

Foto: Samuel Adriansson

Körläger i Göteborg - Foto: Bjarte Edvardsen

Körläger i Göteborg - Foto: Bjarte Edvardsen

Körläger i Göteborg - Foto: Bjarte Edvardsen

Foto: Bjarte Edvardsen