Jesus säger: “Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig.” (Joh 15:4)

Lutherska Bekännelsekyrkan, Den Lutherske Bekjennelseskirke och S:t Johannes ev-luth församling skickar ut det gemensamma nyhetsbrevet Lutherska Bekännelsebrevet som innehåller betraktelse, kyrknytt, nya inspelningar och svar på eventuella inkomna frågor om Bibeln.


Här kan du börja prenumerera:

* obligatorisk uppgift


Vad säger Bibeln om …

Klicka här för att skicka oss frågor relaterade till Bibeln och kristendom.

Viktigt! Gör detta efter du har börjat prenumerera:

Lägg till adressen bekannelsebrevet@bekannelse.se i din adressbok för att undvika att nyhetsbreven hamnar i din spammapp, det vill säga inkorgen för skräpmejl.

Övriga tips

1. Håll utkik efter ett mejl som ber dig bekräfta prenumerationen. Har den inte hamnat i inkorgen har den förmodligen hamnat i spammappen. 2. Nyhetsbreven kan råka hamna i andra mappar än din inkorg. Som redan nämnt bör du lägga till vår adress i din adressbok för att säkerställa att våra nyhetsbrev inte sorteras som skräpmejl av din mejlklient. Ifall du använder Gmail är det troligt att nyhetsbreven hamnar under fliken “Promotions” som finns till höger för “Primary” och “Social”. Ifall du önskar kan du ändra detta med att flytta mejlet till fliken “Primary” och välja “Yes” när Gmail frågar ifall du vill att våra brev i fortsättningen ska hamna i “Primary”. 3. Vissa mejlklienter vill inte per automatik visa dig bilderna i nyhetsbreven. Kom därför ihåg att klicka “Display images” så att du får se bilderna vi har valt ut.

Kontakt

bekannelsebrevet@bekannelse.se

Läs Bekännelsebrevet på webben

Här kan du läsa våra senaste brev