Vägen genom död till liv (Ps 40) – Kvällsandakt på Hjälmargården