Vad är den kristna tron? – Andakt i Hissjö

Andakt i Hissjö av Bjarte Edvardsen över Joh 14:6. Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs samlades denna dag tillsammans med Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFU) i bönhuset i Hissjö.

14 maj 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.