”Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste” – Predikan i Hissjö på Juldagen

Predikan av Bjarte Edvardsen över Jes 9:2-7 på juldagen. Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs firade denna dag gudstjänst tillsammans med Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFU) i bönhuset i Hissjö.

25 december 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

2 Det folk som vandrar i mörkret
ska se ett stort ljus,
över dem som bor
i dödsskuggans land
ska ljuset stråla fram.
3 Du förökar det folk
som du inte gett stor glädje.
De ska glädjas inför dig
som man gläds
under skördetiden,
som man jublar när man delar byte.
4 För du ska bryta
deras bördors ok,
deras skuldrors käpp
och deras plågares stav,
som på Midjans tid.
5 Ja, varje stövel buren i stridslarm
och varje mantel vältrad i blod
ska brännas upp
och förtäras av eld.
6 För ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Far, Fridsfurste.
7 Så ska herradömet bli stort
och friden utan slut
över Davids tron och hans rike.
Det ska befästas och stödjas
med rätt och rättfärdighet
från nu och till evig tid.
Herren Sebaots lidelse
ska göra detta.