Predikan i Umeå – Den Helige Ande släcker vår törst – 4:e efter påsk

Predikan av Peter Öman i Lutherska Immanuelförsamlingen i Umeå över Joh 7:37-39 på 4:e söndagen efter påsk.

24:e april 2005


Vilken är din favoritdryck? Några skulle kanske svara Coca-Cola, andra apelsinjuice, någon kanske mjölk. För många av människorna på Jesu tid var nog vin det självklara svaret. I dagens predikotext lanserar Jesus en sensationell andlig energidryck, vida överlägsen Red Bull och han gör det under en stor högtid då många människor är samlade. Med dagens desillusionerade språk skulle vi säga att Jesus handlar marknadsföringsmässigt mycket klokt.

Den judiska högtid som det talas om i dagens text är lövhyddohögtiden. Den firades som en skördehögtid, där man tackade Gud för skörden och firade skördearbetets slut. Men det var också en minneshögtid då man kom ihåg Guds stora godhet mot israeliterna som vandrade i öknen. Högtiden varade i en vecka, där den första och den 8:e dagen var vilodagar. Däremellan bodde folket i hyddor gjorda av löv och frambar dagliga offer till Gud. Det är på den sista vilodagen som Jesus träder fram och talar till folket. När han gör det är det inför en stor folksamling, p.g.a. den stora högtiden. I texten läste vi att Jesus står och ropar. Det gör han för att höras över folkets larm. Ofta när vi läser Jesu ord i Bibeln är det ord som sägs till människor som är där för att lyssna på honom. Så är inte fallet i dagens text. Istället är det en mycket blandad folksamling som har annat att tänka på, så Jesus får anstränga sig för att fånga deras uppmärksamhet. Han börjar med en inbjudan: Om någon törstar, så kom till mig och drick! Törst var något välbekant för människor i mellanöstern. Klimatet var hett under stora delar av året, och landet kunde vara mycket torrt. Att ha tillgång till en brunn var livsviktigt. Därför är inbjudan till de som törstar något alla kan känna igen sig i. Vi i Sverige idag behöver inte känna av svår törst så ofta. Trots att det aldrig blir riktigt hett här är det enkelt att få tag i vatten – vi går bara och skruvar på kranen. Men det som förenar oss med Jesu åhörare är att vi har en andlig törst – och det är just den törsten Jesus talar om. Den törsten är också allmän. På samma sätt som alla människor är i behov av fysiskt vatten för att överleva kroppsligt, så är också alla människor i behov av det andliga vatten som Jesus talar om för att de ska kunna ha andligt liv. Utan fysiskt vatten torkar kroppen ut och dör. Utan det levande vattnet förblir vår själ andligen död och skild från Gud. I den stund vi föds brukar vi säga att vårt kroppsliga liv börjar, även om det egentligen redan pågått i ca 9 månader. I dopet började för många av oss vårt andliga liv, när den Helige Ande födde oss på nytt genom vatten. På samma sätt som det lilla barnet kommer att fortsätta känna törst efter fysiskt vatten, och måste dricka för att överleva; på samma sätt måste det lilla barnet som föds andligen i dopet fortsätta dricka av det levande vattnet för att bevara sitt andliga liv. Alla människor känner fysisk törst, men alla känner inte av sin andliga törst, eller förstår den åtminstone inte. Det betyder inte att vi inte alla har ett andligt behov av levande vatten. Eftersom vi alla är syndare, eftersom vi ibland talar illa om våra arbetskollegor, eftersom vi ibland brusar upp mot våra barn eller vår partner, eftersom vi inte alltid hedrar vår far och mor och eftersom vi ofta glömmer att hedra Gud över allting, så har vi ett andligt behov. Vi måste födas på nytt av den Helige Ande. Om vi inte kommer till Jesus och dricker, så är vi kvar i våra synder, och då står vi under Guds vredesdom.

Tyvärr är det många som försöker släcka sin andliga törst på fel sätt. Istället för att ta emot Jesu levande vatten – tron genom den Helige Ande – söker vissa släcka sin törst med någon av alla de religioner som predikar lagen. Någon av alla de religioner som berättar vad vi måste göra för att behaga gud, gudarna, eller universum, eller ”kraften”. Andra avvisar Jesu erbjudande som omodernt och vill istället forma sin egen gud, utifrån sina egna idéer, och sin egen religion utifrån vad de själva anser riktigt och sant. Problemet för alla dessa människor är att den religion de utövar, vare sig det är en etablerad världsreligion eller ett personligt hemmabygge, inte kan släcka deras andliga törst. Det kanske verkar som om det ska hjälpa att tillbe Allah, eller gå på andliga new-age mässor där man talar om olika energifält som måste vara i harmoni, eller auror som är i behov av justering och fininställning. Men inget av detta kan ge andligt liv eller lösa vårt problem med synden. Någon gång kanske ni läst någon av många berättelser om människor som varit skeppsbrutna. I många dygn, veckor har de flutit omkring på ett öppet hav i en liten livbåt under stekande sol. Törsten har varit fruktansvärd, och en till synes bra lösning har funnits bara en armlängds avstånd bort. Men de som fallit för frestelsen att dricka av saltvattnet har vetat att berätta att det inte stillar törsten, törsten blir bara värre. Så är det också om man dricker andligt saltvatten. Problemet är inte löst, törsten blir bara värre.

Jesus kan däremot erbjuda en effektiv törstsläckare. Flera gånger i Johannes evangelium använder sig vår Frälsare av samma bild för att beskriva den Helige Andes verk inom oss. I kapitel fyra säger han: den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv. När vi köper en dyr vara har vi fått lära oss att det är mycket viktigt att spara kvittot. Kvittot fungerar ofta som garantisedel, och om varan går sönder eller slutar fungera innan garantin löpt ut, har vi rätt att få varan lagad eller ersatt. Ofta är det tyvärr så att varor håller precis så länge som garantin gäller för att sedan gå sönder. Jesus ger en märklig garanti när det gäller hans andliga vatten. Han säger att vi aldrig någonsin ska törsta igen när vi druckit av det vattnet. Jesus ger en livstidsgaranti. Den Helige Ande som skänks till den troende kommer inte heller att bli omodern, som mjukvara till datorn, så att vi måste uppgradera och köpa nytt. Den gåva som Jesus talar om i dagens text behåller sitt värde genom alla tider

Vilka är det då som Jesus ger det här erbjudandet? Ja, vi talade tidigare om att Jesus stod inför en blandad grupp av högtidsfirare, inte en homogen grupp anhängare, när han ropade ut sitt budskap, och så är det också idag. Jesus vänder sig inte bara till de redan troende, inte bara till dem som går i kyrkan. Jesus vänder sig till alla människor när han säger kom till mig och drick! Dessutom finns det något annat som är slående. När en vara eller tjänst erbjuds är vi vana vid att få veta något om priset. Annars är det svårt för oss att ta ställning till om det är ett bra erbjudande, eller inte. Jesus nämner inte något om priset för detta levande vatten som för alltid släcker vår andliga törst. Det finns en mycket god anledning till det. Jesus kräver inte att vi ska betala något alls. I Upp säger Jesus: Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten (Upp 21:6). För oss är frälsningen helt och hållet utan kostnad. Jesu inbjudan har ingen finstilt text där det står: ”OBS gratis endast om du köper varor för minst 2000 kr.” Det är en inbjudan utan hållhakar. Det är en nådens inbjudan.

I dagens text gör Jesus mer än bara kommer med en evangeliets inbjudan. Han talar också om vad resultatet blir för den som dricker av hans levande vatten. Jesus säger: Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. Den som tar del av källan, som är Jesus, ska alltså själv bli en källa för detta levande vatten. Som kristen kan vi ibland läsa en sån beskrivning och undra om det verkligen passar in på oss. Är vi källor från vilka strömmar av levande vatten flyter fram? För det första är det viktigt att vi, när vi undrar över vårt förhållande till Gud, inte blir navelskådare som tittar inåt för att hitta något bevis för att vi är förlåtna Guds barn. Istället ska vi alltid titta på korset, och påminna oss om vad Jesus gjort för oss. Där har vi vår säkerhet. Och sen är det faktiskt så att alla kristna har fått den Helige Ande. Det kan vi veta för utan Anden kan vi inte tro. Paulus skriver: Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: “Förbannad är Jesus”, och att ingen kan säga “Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande (1 Kor 12:2-3). Den tro som den Helige Ande har väckt i våra hjärtan är i sig beviset för att vi har Anden. Det är alltså inte bara vissa ”superkristna” som har Anden. Istället är det att ha Anden en beskrivning av vad det är att vara en kristen. Vi är kristna för att den Helige Ande skapat tro i våra hjärtan.

Det finns, i dagens text, god anledning för Jesus att tala om levande vatten eftersom Den Helige Ande skänker oss ett nytt liv. När Jesus talar med Nikodemus säger han: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus blir väldigt förvånad och undrar hur det kan vara möjligt att födas på nytt, och Jesus förklarar att: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Människans naturliga tillstånd är andlig död, skilsmässa från Gud, men den Helige Ande föder oss på nytt. Innan vi kommit till tro kan vi inte göra Guds vilja, men när vi har fått tron vill vi plötsligt följa Guds lag av tacksamhet för allt det goda han ger till oss. I våra hjärtan där det tidigare bara fanns orena tankar och synd finn nu en tillit till Gud och andligt liv. Våra liv har helt ändrat inriktning. Paulus beskriver det såhär: Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den helige Ande bor i oss och gör oss till Guds barn istället för hans motståndare. Den Helige Ande väcker en vilja i oss att både höra och göra Guds Ord. Den Helige Ande får oss att vilja dela med oss av det vi har till de som är fattiga, att hjälpa dem som är sjuka, att besöka dem som sitter i fängelse. Den Helige Ande gör oss villiga att stödja arbetet i Guds kyrka med att sprida evangeliet. Anden får oss att vilja bidra med både pengar och arbete för att syndare ska få höra om frälsningen. Och viktigast av allt, den Helige Ande skänker oss nytt liv för att den ger oss tillgång till syndernas förlåtelse

Andens verkningar är inte begränsade till den här världen, och vårt liv här på jorden. I Joh 4 säger Jesus om den troende: Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv. I första hand är det den troende själv som får evigt liv. När vi druckit av Jesu vatten, d.v.s. fått del av nåden, av syndernas förlåtelse, så är det dels något som skänker oss en inre frid, ett lugn och en förtröstan på Gud; men dels har vi också fått del av Guds kraft till frälsning. När vi får ta emot den Helige Ande får vi också ta emot en handpenning på det eviga liv Gud har lovat de sina. Gud vet att vi är svaga, och lätt tvivlar på hans löften. Därför har han gett oss en försäkran om att Jesus verkligen ska komma tillbaka för att uppväcka oss från de döda och ta oss med till himlen – den Helige Anden i våra hjärtan är denna försäkran. För att vi ska förstå att vi verkligen ska få leva i evighet med Gud i himlen har Gud sänt sin Ande till oss, som Paulus skriver: Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas (Ef 1:14).

Vi sa tidigare att Anden i oss blir en källa ur vilken vatten flödar fram och ger evigt liv och att det i första hand gäller för den troende. Men den källa som finns inom oss kan också indirekt skänka evigt liv till andra människor. En av följderna av att vi har den Helige Ande är ju att vi vill berätta för andra om Guds väldiga gärningar, om Jesu död på korset i vårt ställe, om den fria förlåtelse han vann åt alla människor, om vilken välsignelse det är att få vara ett Guds barn, om den förväntan vi känner inför Jesu återkomst och om det eviga liv som väntar alla troende – en tillvaro tillsammans med Gud, i kärlek, lycka och fullkomlig frid. De strömmar av levande vatten som flödade fram ur apostlarnas hjärtan ledde till att evangeliet spreds över hela den kända världen inom en generation. De strömmar som flödade fram ur våra förfäders hjärtan gjorde att även vi fick höra evangeliet. Någon har berättat för dig om Guds kärlek och Kristi offer. Någon har förklarat för dig att dina synder är förlåtna. På det sättet blir de strömmar som flödar fram ur troende hjärtan till frälsning också för andra än dem själva. Låt oss därför tillåta den Helige Ande att få verka genom oss. Låt oss inte dämma upp den ström av levande vatten som kommer från vårt hjärta. Låt oss istället bli till lycka och välsignelse för människor omkring oss, genom att vi låter dem dricka av förlåtelsens källa. Låt oss uppmuntra varandra så att vi inte gömmer våra ljus under skäppan, utan låter dem få lysa klart. Det gör vi när vi berättar för andra om förlåtelse och frid med Gud, för Jesu skull. Amen!

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.