Jesus gör något stort utav våra små bidrag – Predikan i Vännäs på Midfastosöndagen

Predikan i Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs av Bjarte Edvardsen över Joh 6:1-15 på midfastosöndagen.

19 mars 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberiassjön. 2 Mycket folk följde honom, eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. 3 Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. 4 Påsken, judarnas högtid, var nära.
5 När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sade han till Filippus: ”Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?” 6 Det sade han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. 7 Filippus svarade: ”Bröd för tvåhundra denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit!” 8 En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sade till honom: 9 ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många?”
10 Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på platsen, och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. 11 Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. 12 När de var mätta sade han till sina lärjungar: ”Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat.” 13 De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de ätit.
14 När människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: ”Han måste vara Profeten som ska komma till världen!” 15 Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam.