Jesus behöver ingen rådgivare – Predikan i Vännäs 2:a söndagen efter trettondedagen

Predikan i Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs av Bjarte Edvardsen över Joh 2:1-11 på andra söndagen efter trettondedagen.

15 januari 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2 Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. 3 Men vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” 4 Jesus svarade henne: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än.” 5 Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han säger till er.”
6 Nu fanns där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. 7 Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten”, och de fyllde dem till brädden. 8 Sedan sade han: ”Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde så.
9 Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10 och sade: ”Alla sätter fram det goda vinet först, och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”
11 Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.