Jesus är med oss när vi lider – Predikan i Vännäs på Tacksägelsedagen

Predikan i Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs av Bjarte Edvardsen över Matt 15:29-31 på tacksägelsedagen.

9 oktober 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

29 Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och satte sig där. 30 Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem. 31 Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.