Herrens bön – Predikan i Uppsala 23:e efter trefaldighet

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Matt 6:9-15 på tjugotredje söndagen efter trefaldighet.

12 november 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

9 Så skall ni be:
Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.
10 Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.
11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
12 Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.
14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.