En lektion i ödmjukhet – Predikan i Hissjö 14:e efter trefaldighet

Predikan av Bjarte Edvardsen över Luk 22:24-30 på fjortonde söndagen efter trefaldighet. Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs firade denna dag gudstjänst tillsammans med Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFU) i bönhuset i Hissjö.

10 september 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

24 Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. 25 Då sade Jesus till dem: ”Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. 26 Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. 27 För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare.
28 Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, 29 och jag överlämnar riket till er liksom min Far har överlämnat det till mig. 30 Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar.