Predikan i Öjebyn på Midfastosöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 6:1-15 på midfastosöndagen.

10 mars 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberiassjön. 2 Mycket folk följde honom, eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. 3 Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. 4 Påsken, judarnas högtid, var nära.
5 När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sade han till Filippus: ”Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?” 6 Det sade han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. 7 Filippus svarade: ”Bröd för tvåhundra denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit!” 8 En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sade till honom: 9 ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många?”
10 Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på platsen, och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. 11 Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. 12 När de var mätta sade han till sina lärjungar: ”Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat.” 13 De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de ätit.
14 När människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: ”Han måste vara Profeten som ska komma till världen!” 15 Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam.

Låt oss be!
Käre Jesus, hjälp oss så att vi sätter vår tillit till dig och ditt ord. Lär oss lita på att du är vår gudomlige Frälsare som sörjer för allt vi behöver till kropp och själ. Amen.

Av berättelsen om hur Jesus mättar fem tusen män förutom kvinnor och barn ska vi lära oss fyra saker:
1. Vi behöver inte oroa oss för om vi ska få vad vi behöver för vårt livsuppehälle.
2. Jesus visar här sin gudomliga makt. Vi lär oss lita på att han har all makt i himlen och på jorden.
3. När vi i undret sett att han är en gudomlig person som är god och kärleksfull ska vi komma till honom för att få, inte bara dagligt bröd utan också andlig mat för våra själar.
4. Jesus är verkligen en Kung men inte i något jordiskt rike.

Vi börjar med det första: Vi behöver inte bekymra oss för om vi ska få vad vi behöver för vårt livsuppehälle.

Vi har av Gud fått förnuftet så att vi kan räkna och planera hur vi ska använda våra resurser och tillgångar. Förnuftet kan beräkna hur mycket som finns, hur mycket som saknas, hur långt förråden räcker osv. En sådan förnuftig beräkning gjorde Filippus och Andreas. Men när man uttömt alla möjligheter och resultatet av räkningen ändå sa: pengarna räcker inte, förråden räcker inte, ja, utbrast Andreas:
”vi har fem bröd…vad räcker det till så många?”

Luther predikar så här över denna text på sitt vanliga träffande sätt:
”…vi kan aldrig grubbla eller sörja oss till rikedom, men väl kan vi grubbla och sörja oss till sjukdom, tvinsot, galenskap eller vansinne – såsom man ser av ofta förekommande fall…Men vi kristna har inte endast förnuft utan också Guds ord; vi bör därför kunna inte blott räkna noga utan även tro fast och visst. Och när vi inte kommer till rätta med räkningen så bör vi hålla oss till ordet och tron.”

Förnuftet räknar med vad som finns och vad som saknas, men kan inte beräkna den avgörande faktorn – Gud som sörjer för oss. Tron däremot omfattar Guds ord och löften som säger: Alla hoppas de på dig,att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de samlar in, du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor.
Av vårt evangelium ska vi lära oss att inte bekymra oss när räkningen slår fel utan hålla oss till Kristus som både vill och kan hjälpa oss.

Om vi börjar bekymra oss för vårt livsuppehälle beror det på att vi glömt vad Jesus förmår. Lärjungarna glömde vid ett tillfälle vad de varit med om och började bekymra sig för att de glömt ta med sig bröd. Jesus påminde dem då om bespisningsundret: ”Varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har! Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick?” Oro och bekymmer för vårt livsuppehälle beror antingen på att vi har lite tro, fortfarande inte förstår, eller att vi inte kommer ihåg vad Jesus gjort, som Jesus här säger till lärjungarna.

För det andra: Av dagens evangelium lär vi oss att Jesus har fått all makt i himlen och på jorden.

Hur kan Jesus, som föddes av Maria och växte upp i Nasaret, äga gudomlig makt?
Ja, därför att han är mer än en människa – han är Gud och människa i en person. Johannes inleder sitt evangelium med att skriva: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud… Och Ordet blev kött och bodde ibland oss…” Dvs. Gud blev människa. Jesus är Gud och människa i en person. Därför har Jesus fler egenskaper än andra människor. Han har en människas alla mänskliga egenskaper: han växte upp och lärde sig mer och mer, han blev trött, hungrig, han grät, han led och kände smärta, han gav upp andan och dog. Men samtidigt har han fått all makt i himlen och på jorden, han visste allt och förmådde allt, han hade fått makten att ge sitt liv och makt att ta det tillbaka, han har fått makt att döma världen och han regerar som Kung i ett evigt himmelskt rike.

Under sitt jordeliv dolde han för det mesta sina gudomliga egenskaper. Men ibland identiferade han sig. Bespisningsundret är ett sådant tillfälle där han visar sin gudomliga makt. Ingen människa kan mätta femtusen män, förutom kvinnor och barn, med fem bröd. Men denna människa, Marias son från Nasaret gjorde det. Hur kunde han göra det? Ja, därför att Gudomens hela fullhet, Gud själv och alla gudomliga egenskaper, bor i honom som i sin egen kropp.

Och nu förstår vi bättre varför vi aldrig behöver bekymra oss för vårt dagliga bröd. Han som lovat att ge oss vårt dagliga bröd förmår göra allt han vill.

För det tredje: När vi genom undret förstått att han är en gudomlig person och dessutom god och kärleksfull så ska vi frimodigt komma till honom för att få, inte bara dagligt bröd utan också andlig mat för våra själar.

De flesta som blev mättade av Jesus förstod inte innebörden av undret han utfört. Nästa dag sökte de upp honom för att få mer mat. Jesus svarar dem då: Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill.

Jesus hade utfört ett ”tecken”. Det är en gärning som bekräftar förutsägelserna om Messias i Skriften och leder oss till Jesus Kristus. Förutsägelsen och uppfyllelsen är Faderns vittnesbörd om sin Son. De ”tecken” Jesus utförde bekräftade att han är den i Gamla testamentet utlovade Frälsaren, en gudomlig person, Guds Son. Tecknet visade också hans vilja mot oss människor. Han hade kommit för att förbarma sig över oss, visa oss sin kärlek och ge oss goda gåvor.

Jesus hade gjort tecknet för att vi ska känna igen honom som Guds Son, världens Frälsare och komma till honom för att få näring för våra själar och evigt liv. Evigt liv ger han också till alla dem som tror på honom. Jesus säger i sin predikan som han sedan höll för folket: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta… Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Liksom våra kroppar behöver näring så behöver våra själar det också. Och för våra själar är Jesus Kristus det rätta livets bröd och den som tror på honom har evigt liv. Av hans gärningar ska vi lära oss att han är Guds Son, världens Frälsare så att vi kommer till honom för att få evigt liv.

För det fjärde: Vi lär oss också av vår text att Jesus inte är någon jordisk kung som kommit för att upprätta något yttre synligt rike här på jorden.

Han är ingen ”brödkonung” som kommit för att ge framgång, mat i överflöd och goda dagar här på jorden. Det heter: ”När människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: ”Han måste vara Profeten som ska komma till världen!” Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam.” Gud har genom Mose utlovat en särskild Profet som skulle tala Guds ord direkt till folket. Skriften säger att profeten också ska vara en gudomlig kung. Det stämmer också att Jesus var uppfyllelsen av dessa profetior. Så långt hade folket rätt.

Men att de med våld skulle göra honom till sin kung i Jerusalem hade inte Gud befallt dem. Tvärtom säger Gud i den andra Psalmen: Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Att insätta honom i ämbetet som Kung skulle Gud själv göra. Jesus visste väl att han var en kung, men inte någon jordisk kung utan en andlig och himmelsk, därför drog han sig undan när folket ville utropa honom till sin kung. Senare säger också Jesus på en direkt fråga: ”Mitt rike är inte av den här världen.”

Vad skulle de då göra när de känt igen honom som den utlovade Profeten? Ja, Gud hade i profetian befallt: ”Herren , din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till… jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom.” Gud befaller alla att lyssna till honom och om någon inte vill lyssna till honom ska Gud själv straffa honom. Men det ville man inte lyda. Nästa dag höll Jesus en lång predikan för folket där han gång på gång utlovade uppståndelsen och det eviga livet åt alla som tror på honom. Men när folket hörde det sa de: ”Det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den?”

Vårt evangelium lär oss att Jesus är en gudomlig person som har all makt. Han är en verklig Kung. Men han är inte en kung i ett jordiskt rike inte heller ska vi komma till honom bara för att få det vi behöver för vårt livsuppehälle – även om han lovat att ge oss också det. Vi ska först och främst komma till honom för att få näring för våra själar, lyssna till honom, tro på honom och så leva för evigt i hans rike.
Amen.

Låt oss be!
Käre Jesus, lär oss lyssna till ditt ord och bevara det som vårt hjärtas skatt. Du har för vår frälsning utfört alla de härliga gärningar som Gud förutsagt ända sedan begynnelsen. Hjälp oss komma ihåg detta och förstå vad det betyder för vår existens. Du är vår Frälsare till kropp och själ och hos dig är vi trygga. Vi tackar dig för att vi får tillhöra ditt eviga rike. Amen.