Predikan i Öjebyn 1:a söndagen efter trefaldighet

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 3:1-8 på första söndagen efter trefaldighet.

2 juni 2024


Nåd vare med er och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, öppna idag våra hjärtan så att vi förstår att frälsning inte är vår sak utan din. Lär oss att tro på den enkla gudomliga sanningen att du ensam frälst oss och verkar pånyttfödelsen hos oss genom nådens medel. Amen

Idag blir vi undervisade om den nya födelsen. Gud verkar den nya födelsen genom dopet och för oss in i sitt rike. När det gäller frälsningen kan vi vila från våra verk, Gud föder oss på nytt genom nådens medel och ger den helige Ande som gåva. Genom samma medel upplyser, helgar och bevarar oss den helige Ande till evigt liv.

Aposteln Johannes hade strax före vår predikotext tar vid berättat att många kom till tro på Jesus på grund av de tecken han utförde. Han skriver i det andra kapitlet: Medan {Jesus} var i Jerusalem vid påskhögtiden, kom många till tro på hans namn, när de såg de tecken han gjorde. Jesus hade också väckt rådsherren Nikodemus intresse. Han kom till Jesus om natten och sa: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.” Vilka han menar med ”vi” vet vi inte med det är i alla fall inte Nikodemus kollegor i Stora rådet för de erkände inte Jesus. Nikodemus var en av de många som kom till tro på Jesus när de såg de tecken han gjorde.

Nikodemus var en farisé och tillhörde Stora Rådet som var judarnas högsta andliga och politiska ledarskap. Jesus hade väckt Nikodemus intresse och respekt men Nikodemus hade lång väg att gå innan han kunde träda fram som en orädd bekännare, så som vi hör att han gjorde efter Jesus korsdöd. Då gav han tillsammans med Josef från Arimatea Jesus en vördnadsfull begravning, så gott det nu gick på den korta tid de hade på sig. Vi förstår av hans handlande att han nu blivit född på nytt och drevs av Anden. Men när han kom till Jesus första gången kom han inte som en syndare som behövde sin Frälsare. Fariséerna hade en helt annan uppfattning om sig själva, en uppfattning som han behövde bli befriad från. En farisé var en person som menade sig tillhöra Guds rike i kraft av sin laguppfyllelse och en sådan kom knappast till Jesus för att söka syndernas förlåtelse. Men Jesu gärningar hade väckt Nikodemus respekt och väckt många frågor hos honom. Och bättre kan man inte göra än söka svaren hos Jesus.

Nikodemus kom till Jesus om natten, i hemlighet av rädsla för att bli utfryst av sina kollegor. Jesus hade utmanat översteprästen genom att driva ut dem som sålde och växlade pengar från tempelplatsen. Det var en verksamhet vars vinst gick direkt i översteprästens ficka. Jesus hade bestraffat översteprästens verksamhet som vanhelgade templet. I och med det hade riktat spetsen mot översteprästens ekonomiska vinstintressen. Stora rådet hade antagligen redan behandlat saken och diskuterat hur man kunde stoppa Jesus. Om det blev känt att Nikodemus tagit kontakt med Jesus kunde det få svåra konsekvenser för honom.

Jesus svarade Nikodemus: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Detta var inget svar utan ett påstående som ställde Nikodemus utanför Guds rike. Nikodemus trodde sig tillhöra Guds folk i kraft av sin laguppfyllelse och väntade ett synligt gudsrike här på jorden. Nu säger Jesus; om han inte blir född på nytt kan han inte se Guds rike. Eftersom Nikodemus trodde att Guds rike skulle vara ett synligt världsligt och politiskt rike kunde han inte förstå vad Jesus menade med att han måste födas på nytt för att kunna se det. Hur kan förresten någon människa födas när hon är gammal?

Men Jesus talade om ett annat rike – ett andligt rike, och en annan födelse än den naturliga. Han talade om en andlig födelse och ett andligt liv.

Jesus hade sagt: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Han upprepade sedan samma sak men med andra ord: Den som inte blir född av vatten och Ande, kan inte komma in i Guds rike. Istället för född på nytt säger han född av vatten och Ande och istället för se Guds rike säger han komma in i Guds rike.

Här har vi svaret på frågan HUR en människa kan bli född på nytt. Det sker genom dopet i vatten. Det är ett dop som skänker Anden och för en människa in i Guds rike. Det enda dop som Nikodemus kände till var Johannes Döparens dop som fariséerna hade förkastat. Just det som de förkastat var det medel som Gud instiftat för att ge den helige Ande som gåva och föra en människa in i Guds rike.

När Jesus säger Den som inte blir född av vatten och Ande, kan inte komma in i Guds rike har han därmed också sagt att Guds rike inte är ett världsligt och politiskt rike utan ett andligt rike som fanns mitt ibland dem. Den människa som blivit döpt i vatten har fått den helige Ande och blivit förd in i Guds rike.

Jesus fortsätter: Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Människan sådan hon är i sig själv saknar det andliga livet och kan inte heller ta sig det på något sätt vad hon än tar sig för. För att människan ska få andligt liv krävs ett under av den helige Ande. Det utför han genom dopet i vatten. Där ger Anden en människa ett nytt andligt liv. Det kallas att bli född på nytt eller att bli född av Anden.

Sedan säger Jesus något märkligt: Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Hur ska det förstås? Ja, med denna förklaring om vinden och dess sus undervisar Jesus inte om Anden utan om den som är född av Anden, dvs den som är döpt och blivit kristen. Den som är född av Anden fortsätter leva sitt vanliga liv men andra människor kan märka att något hänt. Till skillnad från de flesta ser vi nu en person som älskar Jesus och bekänner sig som kristen, som vill gå i kyrkan, som älskar att läsa bibeln och sjunga psalmer. Andens frukter i den kristnes liv kan märkas mitt i all svaghet. Andens frukter är: kärlek, glädje, frid, tålamod, älskvärdhet, godhet, pålitlighet, vänlighet och självbehärskning. Men att den människan är av Gud, är född på nytt och går till Gud det kan man inte se med ögonen. Jesus liknar det vid vinden. Det är bara suset av Andens vind vi kan höra och känna. Vi kan höra och se en kristen bekännare men att personen är född av Gud och går till Gud är dolt för våra sinnen.

Jesus undervisar oss idag med enkla och tydliga ord om att dopet i vatten och Ande för oss in i Guds rike och att Anden sedan fortsätter upplysa, helga och bevara oss i Jesus Kristus i den enda rätta tron. Det har en synlig sida, för vi kan se och känna vattnet och vi kan höra och se att en kristen tror och lever så som Bibeln lär. Men själva undret kan vi inte se utan tror det därför att Jesus lär oss så; att dopet i vatten och Ande föder oss på nytt och för oss in i Guds rike. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, all ära tillhör dig i evighet. Du har genom din offerdöd sonat vår synd och skänker oss din frälsning i dopet. Vi tackar dig för din gränslösa kärlek och godhet. Bevara oss i dopets nåd och skänk oss till sist det eviga livet. Amen.