Predikan i Öjebyn 1:a söndagen efter trettondedagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Mark 1:4-11 på första söndagen efter trettondedagen.

8 januari 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

4 Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. 5 Hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.
6 Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. 7 Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler. 8 Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige Ande.
9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. 10 Genast, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst kom från himlen: ”Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje.”

Herre, hjälp oss så att vi bevarar ditt ord i våra hjärtan. Amen.

Vi är nu inne i trettondedagstiden, eller epifania som betyder uppenbarelse. Simeons lovsång när Jesus bars fram i templet anger temat för epifania. Han tog Jesusbarnet i sina armar och prisade Gud: mina ögon har sett
din frälsning
som du har berett
inför alla folk:
ett ljus med uppenbarelse
för hedningarna
och härlighet
för ditt folk Israel.

Trettondedagstidens texter handlar om att Jesus uppenbaras som Frälsaren för alla folk. Dagens text lär oss vad som är viktigast i våra liv, omvändelse från synden och tro på Jesus som vår Frälsare. Den visar också hur Jesus inleder sin offentliga verksamhet med att identifiera sig med oss syndare. När Jesus kom för att döpas av Johannes försökte Johannes hindra honom och sa: ”Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!” 15 Jesus svarade honom: ”Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet.” Då lät han det ske. Nu började hans offentliga verksamhet som skulle kulminera i hans korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Hans uppgift var att som vår ställföreträdare uppfylla alla Guds krav på rättfärdighet och i vårt ställe ta straffet för synd som vi förtjänat. Jesus hade kommit för att göra djävulens gärningar om intet, så som det var sagt från begynnelsen. Nu skulle den här världens furste kastas ut. Världens Frälsare hade kommit.

Johannes döparen stod på tröskeln mellan gamla och nya testamentet. Han var den störste av profeterna. Hans uppgift var att bereda väg för Messias ankomst. Han skulle introducera Messias som redan stod mitt ibland dem.

Fast Johannes trädde fram i Juda öken så samlades folk från hela Judeen och Jerusalem för att höra honom. Juda öken var annars en öde och karg trakt. Johannes klädedräkt och livsstil gick i stil med den karga och ödsliga trakten. Hela hans framträdande underströk allvaret i Johannes förkunnelse. Han predikade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Omvändelse från synden är nödvändig för att ta emot Jesus på rätt sätt, för Jesus hade kommit för att frälsa sitt folk från deras synder. Johannes döpte alla som bekände sina synder. Johannes dop var i allt väsentligt samma dop som Jesus sänder sina lärjungar med i missionsbefallningen, ett dop till syndernas förlåtelse. Det innebär att dopet ger syndernas förlåtelse.

Johannes maning till omvändelse talar till oss idag. Omvändelse handlar om en attitydförändring i sinne och hjärta. Det handlar om vår inställning till synden, vår inställning till Frälsaren från synden och vår inställning till Guds bud.

För att veta vad synd är så måste vi veta vad Gud befallt och förbjudit i lagen. Synd definieras så här i Johannes första brev: Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Omvändelsen innebär att vi inte längre vill ägna oss åt något som bryter mot lagen. Till omvändelsen hör också att man vill ställa tillrätta den skada synden orsakat andra, så långt det nu är möjligt. Många gånger går det inte att ställa tillrätta konsekvenserna av synden utan det blir något man får leva med. Men Sackeus ord speglar en rätt omvändelse: har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Johannes döparen förkunnade: Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och när olika människor frågade vad de skulle göra så gav han dem dem vägledning allt efter deras livssituation. Vem vi än är, och i vilken livssituation vi än har, så ger oss Kristus kraft och motivation att leva ett nytt liv så som Gud befaller i buden. Eftersom vi dagligen möter helt andra värderingar än vad Guds bud ger uttryck för – i media, i vårt arbete, ja, också bland vänner och våra närmaste – så innebär det att vi ständigt måste ompröva oss själva så att vi inte dras med i strömmen.

Johannes hänvisade alla ångerfulla syndare till deras Frälsare. Han vittnade om att Jesus är Guds Son. Han var inte ens värdig att böja sig ner och lossa remmen på hans sandaler. Han vittnade om att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synder. Dessa två delar utgör kärnan i evangeliets budskap. Jesus är en gudomlig person, Guds Son. Han är den utlovade återlösaren som kom för att offra sig själv som Guds felfria offerlamm som betalning för hela världens synd och skuld. Johannes förkunnelse visade fram mot Golgata och korset. Fullbordan av Guds frälsningsplan var nu nära, det som varit de troende hopp ända från syndafallets dag i världens begynnelse. Och alla som ville ta emot denna frälsning inbjöd Johannes till dopet. De bekände sina synder, de erkände sitt behov av Frälsaren och de blev döpta till syndernas förlåtelse.

Johannes fick äran att inviga Jesus till hans offentliga verksamhet som Messias, världens Frälsare. Vi vet av de andra evangelierna att Johannes protesterade när Jesus kom för att bli döpt av honom. Han var ju Messias, Guds Son och han hade inga synder att bekänna. Varför skulle han döpas med dopet till syndernas förlåtelse då han inte hade några synder? Jesus gav ett kort svar: ”Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet.” Vi förstår det så att Jesus – fast han var utan synd – identifierade sig med syndare och nu började det tunga arbetet med att bära hela världens synd ända tills hela skulden var betald. Han blev lydig intill döden – döden på korset.

Vid Jesu dop öppnades himlen och Anden kom ner över honom som en duva och Faderns röst hördes från himlen: ”Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje.” På det sättet öppnade den ende sanne Guden, den treenige Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande scenen för de viktigaste och största händelserna i världshistorien, de som nu under tre år skulle utspela sig. Guds folks långa väntan var nu över. In i mista detalj skulle Jesus uppfylla allt som var förutsagt om Messias i Mose, profeterna och skrifterna, ända tills han på korset kunde utropa ”det är fullbordat” böja ner sitt huvud och överlämna sin ande. Men döden kunde inte behålla honom som själv är uppståndelsen och livet. Tidigt den tredje dagen uppstod han precis som han sagt och efter fyrtio dagar uppsteg han till himmelen.

Jesus kom för att göra djävulens gärningar om intet. Så var det förutsagt om honom från tidernas begynnelse. Han skulle krossa ormens huvud. Före sin korsfästelse sa Jesus: när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Maktlös måste djävulen se på när Jesus befriar människor från hans makt och tar dem in i sitt rike. Det sker på samma sätt nu som då Johannes för länge sedan framträdde i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Men nu är det vi som är hans vittnen. Vi vittnar om att Jesus är Guds Son, och att han är Guds lamm som tagit bort världen synder. Genom evangelium som vi förkunnar kallar den helige Ande människor, upplyser dem med sina gåvor, helgar och bevarar dem i den rätta tron. Dopet i vatten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn som Jesus gett sin kyrka att förvalta, ger syndernas förlåtelse, befriar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla som tror det Guds ord och löften lovar.

Johannes inbjöd ångerfulla syndare till dopet som gav syndernas förlåtelse. Vi har själva blivit inbjudna till Guds rike genom evangelium och upptagna i Guds familj genom dopet. Nu fortsätter vi arbetet och låter evangeliet gå vidare till andra. Och det kan leda till den viktigaste och nödvändigaste förändringen i enskilda människors liv, omvändelse från synden och tro på Jesus, och dopet som ger syndernas förlåtelse och evig salighet. Egentligen har vi idag talat om den mest omvälvande och avgörande tiden i världshistorien, de tre åren som började med Jesu dop och kulminerade med hans korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Och vi har talat om den mest omvälvande och avgörande händelsen i enskilda människors liv, omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Amen.

Låt oss be!
Tack käre Jesus att du tog dig an oss syndare och har återlöst, förvärvat och vunnit oss från alla synder, döden och djävulens makt med ditt dyrbara blod och oskyldiga död. Vi tackar dig för dopet där vi får del i alla andliga välsignelser du vunnit åt oss. Hjälp oss nu bära omvändelsens frukt i våra liv och bli frimodiga vittnen om din seger. Amen.