Predikan i Öjebyn – Kyndelsmässodagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Luk 2:22-32 (kyndelsmässodagen).

5 februari 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

22 När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, 23 som det står skrivet i Herrens lag: Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. 24 De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag: ett par turturduvor eller två unga duvor.
25 I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, 28 tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:
29 ”Herre, nu låter du din tjänare
gå hem i frid,
så som du har lovat,
30 för mina ögon har sett
din frälsning
31 som du har berett
inför alla folk:
32 ett ljus med uppenbarelse
för hedningarna
och härlighet
för ditt folk Israel.”