Predikan i Öjebyn på Annandag jul

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Luk 13:31-35 på annandag jul.

26 december 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

31 I samma stund kom några fariseer fram och sade till honom: ”Gå bort och ge dig av härifrån, för Herodes vill döda dig.” 32 Jesus svarade dem: ”Gå och säg till den räven: Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, och på tredje dagen når jag mitt mål. 33 Men i dag och i morgon och i övermorgon måste jag vandra vidare, för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem.
34 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna! Men ni ville inte. 35 Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Jag säger er: Ni kommer inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

Låt oss be!
Herre Jesus, lär oss idag att våra liv står i din hand. Du har skrivit upp alla våra dagar i din bok och vet allt om dem. I alla faror, gör oss trygga och frimodiga så att vi inte skräms till tystnad utan tar tillfället att vittna om dig. Du har nycklarna till döden och helvetet, kom snart i din härlighet. Amen.

Överallt där evangeliet predikas möts det av motstånd, förföljelse och våld av olika grad. Så har det varit genom historien och så är det fortfarande idag. Open doors släpper sin lista över förföljda kristnas situation i världen den 17 januari. I listan för 2023 har man tagit upp 11 länder med extrem förföljelse. Listan toppas av Nordkorea. Om kristna upptäcks av myndigheterna skickas de till arbetsläger, där förhållandena är avskyvärda, eller dödas direkt – det gäller hela familjen. Övriga länder med extrem förföljelse är muslimska länder. Nigeria finns med pga den pågående islamiseringen. Speciellt farliga är de norra delarna där Boko Haram härjar. Sedan följer 39 länder med mycket allvarlig förföljelse, också i den gruppen finns flera muslimska länder. Det ska nämnas då det gäller de värsta muslimska länderna att där är det inte bara kristna som förföljs. Muslimer kan vara ytterst farliga för andra muslimer, som inte är muslimer på samma sätt som de.

Tillbaka till tråden: där evangeliet predikas möts det med motstånd av olika grad. Idag på den helige Stefanus dag nämner vi de värsta förföljelserna som pågår runt om i världen också idag. Men det finns ett mer stilla motstånd om man får kalla det så – man gör tydligt att man tar avstånd utan att rikta fientligheten mot någon enskild person. Fientligheten riktas istället mot Gud, Bibeln och Kyrkan, men drabbar på det sättet de troende mer indirekt.

När aposteln Johannes satt landsförvisad till ön Patmos på grund av sitt vittnesbörd om Jesus Kristus fick han en uppenbarelse från den Uppståndne och Förhärligade. I en av dessa syner fick han se de människors själar som blivit dödade för Guds ords skull. Det heter: När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: ”Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja, innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?” Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt (Upp 6:9-11). Han fick också i en annan syn se hur martyrerna satt på troner och regerade med Kristus och hur de fick rätt att döma. Johannes skriver: Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år (Upp 20:4).

När Guds tjänare blir hatade, förföljda och dödade av Guds fiender är det inte ett tecken på att Gud inte förmår bevara dem, eller att Gud tappat kontrollen över vad som händer, eller att fienderna blivit för starka. Herren har makt över liv och död. Inte en sparv faller till marken utan min himmelske Faders vilja, säger Jesus. Ni är värda mer än många sparvar. Var därför inte rädda. Vi lägger också märke till att de som blivit dödade för Guds ords skull lever för Gud, de lever och regerar med Kristus. Vi lägger också märke till att deras antal ännu inte är fullt. Jesus har förutsagt att förföljelse ska fortsätta till tidens slut. Vi förstår att förföljelse kommer att fortsätta till dess deras antal är fullt som är bestämda att dö för Guds ords skull. När deras antal är fullt kommer Gud med dom över jordens invåndare och utkräver hämnd för deras blod. Ja, de som blivit dödade för Guds ords skull ska döma världen tillsammans med Kristus.

Det var bara en av apostlarna som dog en naturlig död i hög ålder, Johannes. Alla de övriga blev dödade på grund av sitt vittnesbörd om Jesus Kristus. Vi hörde i episteln om hur Stefanus greps. När han dödades stod där en man och såg på vid namn Saulus och han gav sitt godkännande till att Stefanus dödades. Saulus som blev Paulus fick uppleva förföljelsen från två sidor, både som förföljare och offer. Först förföljde han ivrigt de kristna, men efter sin omvändelse blev han själv förföljd av fariséerna. Tre gånger blev han piskad med spö, en gång blev han stenad, men överlevde för att slutligen dö martyrdöden i Rom.

Domen över Guds fiender och Guds hämnd över jordens invånare för allt oskyldigt blod är uttryck för Guds rättfärdighet. Gud har berett frälsning för alla människor i sin Son Jesus Kristus. De profeter som under GT:s tid blev sända av Gud för att kalla folket till omvändelse och tro på den utlovade Frälsaren blev inte bara avvisade och hånade. Otroende människor som vägrade lyssna till Guds ord gick så långt att de utgöt deras blod som var sända att föra dem till frälsning.

Från Guds sida finns frälsning också för dem, men det är den frälsningen de avvisat och deras fientlighet drabbar dem som Gud sänt för att vittna om frälsningen. Jesus säger: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna! Men ni ville inte. Till sin gudomliga natur är Jesus till av evighet. Gång på gång hade han genom historien sänt profeterna till dem för att räcka dem frälsningen och samla dem till sig. Men de har inte velat. När tiden var fullbordad blev Guds Son människa och kom till sitt eget folk med frälsning, men de tog inte emot honom. Gud har alltså inte sparat någon möda med att föra folket till frälsning, men de har inte velat.

Här lär vi också känna Kristi sinnelag. Han vill att vi ska komma till honom för att av honom få frälsning, förlåtelse och frid. När Jesus blev korsfäst bad han för dem som korsfäste honom: ”Fader, förlåt dem för dem, ty de vet inte vad de gör”. Fadern svarade hans bön genom att förklara hela världen förlåten och rättfärdiggjord på grund av hans offer. Också de som dödat profeterna och korsfäst Kristus och som skulle komma att döda apostlarna fick här sin skuld förlåten, liksom alla andra människor. Guds Son har offrat sig själv för oss medan vi var Guds fiender för att vi skulle bli frälsta. Men de flesta av judarna skulle avvisa denna förlåtelse. Därför förutsäger Jesus Jerusalems förstöring.

Jerusalems förstöring var upptakten till tidens tecken som föregår tidens slut och Jesu återkomst i härlighet. Fram till den yttersta dagen ska evangeliet predikas för alla folk till ett vittnesbörd för dem. Under denna tid ska de kristna bli hatade, förföljda och utlämnade att dödas. Men när deras tal är fullt som ska dödas för evangeliets skull kommer Guds hämnd och dom över alla jordens invånare. Då ska alla som avvisat evangeliet i otro och hatat Guds tjänare dömas.

I går hörde vi om hur Frälsaren blev född. På det barnets skuldror vilar herradömet. Men hans makt och härlighet kunde inte herdarna se med sina ögon. De såg ett fattigt barn som säkert inte såg annorlunda ut än andra nyfödda barn. Men de hade sett Herrens härlighet stråla omkring sig och hört ängelns ord. Utan att se barnets makt och härlighet trodde de på ängelns ord att barnet var Messias, Herren. Men på den yttersta dagen kommer Kristus tillbaka i stor makt och härlighet. Då ska alla folk på jorden se hans makt och härlighet och alla knän ska böja sig och bekänna att Kristus är Herren. Då kommer han för att hålla dom och hämnas allt oskyldigt blod som blivit utgjutet på jorden. På den dagen ska han förlossa oss från allt lidande, all sorg, all bedrövelse. Det är en stor tröst och det ger uthållighet till alla förföljda och plågade kristna. Jesus råder över allt lidande som ska drabba oss troende och han ska helt säkert bevara oss till den dag då vi ska se honom och välkomna honom med orden: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, du antog vår natur och blev människa. Du lät dig födas som ett fattigt barn för att tjäna oss och skänka oss den frälsning vi behöver. Redan som nyfödd riktades den otroende världens hat mot dig. Som spädbarn blev du flykting i Egypten. Gör oss till dina frimodiga tjänare och ta bort rädsla för människor. Gör oss till dina ödmjuka tjänare och ge oss kraft att älska våra ovänner och be för dem så som du gjorde och så som du befallt oss göra – din är hämnden, inte vår. Amen