Predikan i Öjebyn 1:a advent

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 21:1-9 på första söndagen i advent.

3 december


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: ”Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka i väg dem.” 4 Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas:
5 Säg till dottern Sion:
Se, din kung kommer till dig,
ödmjuk och ridande på en åsna,
på en arbetsåsnas föl.
6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8 Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, du kommer till oss i ödmjukhet och kallar oss till ditt rike. Öppna våra hjärtan så att vi tar emot dig som vår Frälsare och Konung. Visa oss idag att ditt ord är att lita på så att vi alltid tror Guds ord och lever av det. Amen

Under adventstiden handlar bibeltexterna om Jesu ankomst. Evangelietexten den första i advent handlar om hur Jesus uppfyller gamla testamentets förutsägelser om Messias när han rider in i Jerusalem. Den andra söndagen handlar om förutsägelserna av Kristi andra ankomst på den yttersta dagen. Dagens evangelium förbereder oss på Kristi andra ankomst genom att göra oss helt vissa om att han ska komma tillbaka som han lovat och förutsagt. Evangeliet gör också att vi kan vänta honom med glädje, och med frimodighet möta honom och hälsa honom välkommen på den yttersta dagen.

Jesus uppfyllde tre profetior när han red in i Jerusalem. Men många fler skulle gå i uppfyllelse de närmaste dagarna, både flera hundra år gamla profetior och förutsägelser som Jesus yttrat den senaste tiden. Jesus hade med sina lärjungar gått upp till Jerusalem för att fira påskhögtiden. Han hade förutsagt att han skulle bli överlämnad till översteprästerna och de skriftlärda. De skulle döma honom och utlämna honom åt hedningarna som skulle håna, gissla och korsfästa honom. Men på tredje dagen skulle han uppstå.

När Jesus och lärjungarna närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: ”Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem.” 6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. De behövde inte vänta länge på uppfyllelsen av Jesu förutsägelse. Strax gick profetian i uppfyllelse och de fann åsnan och fölet precis som HERREN förutsagt.

Matteus tillfogar: Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: 5 Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Det är den andra profetian som vi här ser går i uppfyllelse. Men den hade Gud gett sitt folk genom profeten Sakarja 560 år tidigare. Tiden spelar ingen roll för uppfyllelsen. Men tiden spelar roll för oss. Lärjungarna hann aldrig bli otåliga av väntan på uppfyllelsen att de skulle finna en arbetsåsan och hennes föl. De fann genast det vara så som Herren förutsagt. Men många av de troende i GT hann säkert bli otåliga av väntan på uppfyllelsen av profetiorna om Konungen som skulle komma. Men det HERREN förutsagt går i uppfyllelse när tiden är inne oavsett om han förutsagt det bara någon timmar i förväg eller flera hundra år i förväg. HERREN håller sitt ord och han har också fullständig kontroll över historien genom alla århundraden så att hans ord ska fullbordas. Hans makt är suverän.

Den tredje profetian som går i uppfyllelse är ur Ps 118. Det är en messiansk psalm, den förutsäger Messias. Vi läser:
Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort
har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta,
underbart är det i våra ögon. (Psaltaren 118:22-23)
När översteprästerna och de skriftlärde förkastade Jesus sa han att denna profetia gick i uppfyllelse. Men psalmen förutsäger också hur Messias ska bli mottagen av folket. Det heter:
Detta är den dag som Herren har gjort,
låt oss på den jubla och vara glada!
O, Herre, fräls!
O, Herre, låt allt lyckas väl!
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled
med lövrika kvistar i händerna
fram till altarets horn. (Psaltaren 118:24-27)
Detta gick i uppfyllelse när folket gick både före och efter Jesus på vägen in mot Jerusalem och tempelplatsen, och skar lövrika kvistar från träden och ropade: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Folket kanske inte var medvetna om att de uppfyllde en 1000 år gammal profetia när de ropade: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Inte heller var lärjungarna medvetna om att Sakarjas profetia höll på att gå i uppfyllelse när de hämtade åsnan och fölet. Aposteln Johannes skriver: Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom.

Det främsta syftet med Guds profetior är att rikta våra blickar till Messias som vår Frälsare för att vi ska tro på honom. Vi lär oss idag vilken slags kung Messias är. Det hade Sakarja förkunnat 560 år tidigare: Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Han kom inte som en kung i ett världsligt rike. Ser vi på historien så utvidgar kungar och härskare sina välden genom att föra krig och utgjuta blod. Men Jesus kom inte på en stridshäst, omgiven av sin här för att upprätta sitt rike genom att utgjuta romarnas och sina fienders blod. Nej, han kom ödmjuk, ridande på en arbetsåsnas föl för att utgjuta sitt eget blod. På så sätt skulle han upprätta sitt rike, ett evigt rike, som en dag ska krossa alla andra riken. Det ska ske vid hans andra ankomst i makt och härlighet.

När Jesus red in i Jerusalem på en arbetsåsnas föl gick Sakarjas profetia i uppfyllelse. Några dagar senare, mot slutet av veckan, skulle allt det som var förutsagt om Messias frälsningsverk fullbordas. På korset sade han: ”Det är fullbordat.” Sedan böjde han ned huvudet och gav upp andan. Ingen människa kan förstå att det ligger någon djupare mening i att en fattig timmerman från Nasaret kom ridande på en arbetsåsna till Jerusalem och efter några dagar blev gisslad och avrättad som en förbrytare. Men profetiorna som Gud gett 100-tals och 1000-tals år i förväg hade riktat Guds folks hopp till honom. Eftersom han fullbordade allt som var förutsagt förstår vi att det har en djupare mening och att det är något alldeles speciellt som sker. Ja, profetiorna säger oss att angår oss var och en i allra högsta grad.

Jesus gick upp till Jerusalem för att allt skulle gå i uppfyllelse som var förutsagt om Messias. Han hade gått upp för att lida och dö och på tredje dagen uppstå enligt Skrifterna. Profetiorna försäkrar oss om att han led och dog för våra missgärningars skull för att vi skulle få frid. Genom hans sår är vi helade. Han skulle inte bli kvar i döden utan regera i ett rike som sträcker sig till jordens ändar. Genom sitt evangelium samlar han ett egendomsfolk ur alla folk på jorden. Genom sitt evangelium utbreder han sitt rike i hela världen. Genom tron på honom tillhör vi honom och hans rike. Det är ett rike som inte ska få något slut, det är evigt. Hans kungatron är befäst för evigt. Det ska bli uppenbart den dag då en ärkeängels röst ska ljuda och en Guds basun och Herren själv ska stiga ned från himlen. Den dagen ska han krossa folken med järnspira och slå sönder dem som lerkrukor, som det heter i den 2:a psalmen. Den dagen kommer han inte ödmjuk ridande på en åsna utan i härlighet med sin makts änglar.

Detta har han förutsagt och det ska helt visst ske. Och han dröjer inte med uppfyllelsen, men han ger oss ännu tid till omvändelse. Petrus skriver: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. (2 Petr 3:9) Därför ska vi idag, medan tid är, rikta våra blickar till den ödmjuke konungen som kom för att upprätta sitt rike genom att utgjuta sitt blod som betalning för våra synder. Och vi ska ta emot honom i tro i våra hjärtan med samma ord som folket: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, du som kommer till oss i ödmjukhet med ett glatt budskap och kallar oss till ditt rike. Sänd din Ande till oss att öppna våra hjärtan så att vi tar emot dig som vår Frälsare. Fyll oss med jubel över att vi är helade genom dina sår. Låt ditt ord rikligen bo bland oss och stärk vår tro. Vi tackar dig för att ditt välde omfattar allt och att vi kan vara helt trygga i din vård – ty du är vår konung och Frälsare. Kom snart i din härlighet och förhärliga oss till din likhet. Amen.