Predikan i Öjebyn söndagen före domssöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Luk 17:20-30 på söndagen före domssöndagen.

19 november 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er.”
22 Till lärjungarna sade han: ”Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. 23 Man ska säga till er: Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med. 24 För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag. 25 Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet.
26 Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.

Låt oss be!
Herre Jesus, ett vet vi säkert om framtiden, du ska komma tillbaka i makt och härlighet. Hjälp oss så att vi alltid väntar och längtar efter din dag. Amen.

Jesus undervisar i dagens evangelium om hur Guds rike kommer till oss – hur det kommer till oss här i tiden och på yttersta dagen. Vi hör hur han avvisade fariseernas fråga om när Guds rike skulle komma. I samma svep avvisar han också frågan var det ska ske. I alla tider har man sökt svaren på dessa frågor fast det inte är upp till oss att veta det. Föreställningar om att Messias en dag ska regera i ett jordiskt rike gör att många genom historien frågat sig när och var? Även om riket omfattar hela jorden måste det börja någonstans. Man vill veta när och var han ska upprätta sitt rike. Det vanligaste svaret man gett, både bland judar och kristna, är att Messias ska regera från Jerusalem. Men när? Fortfarande strax före Jesu himmelsfärd frågade lärjungarna om han nu i denna tid skulle upprätta riket igen åt Israel.

I dagens text hör vi Jesus svara på frågan var och när så här: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” Guds rike har upprättats här på jorden från tidernas begynnelse och ska fortsätta att upprättas här på jorden fram till den yttersta dagen. I alla tider har det kunnat sägas till oss människor: ”Guds rike är mitt ibland er.” Det kunde sägas till Abraham och hans söner. Det kunde sägas till Israels folk före erövringen av Kanaans land. Det kunde sägas till dem sedan de erövrat landet och bodde i det. Det kunde sägas när David och Salomo regerade i Jerusalem och riket hade sin största utbredning. Men det kunde också sägas till Israels folk sedan de förts bort i fångenskap. Jesus kunde säga det mitt under romersk ockupation och det kan sägas fortfarande idag till alla i alla länder: ”Guds rike är mitt ibland er.” Guds rike är inget politiskt, yttre synligt rike.

Fast man inte kan se Guds rike så kan man förstå att det är verkligt. Vid ett tillfälle sa Jesus: om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er (Matt 12:28). Hela Jesu verksamhet visade att Guds rike fanns mitt ibland dem. Hans mäktiga tecken och undervisning visade att Gud var verksam mitt ibland dem. Gud uppfyllde alla sina löften om Messias och hans rike genom Jesus från Nasaret. Där Jesus och hans evangelium är där är Guds rike. Medborgarna i Guds rike kan vi också bli varse. Jesus säger på ett ställe: Min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det. Det är kännetecken på Guds familj.

Jesus undervisade också om hur Guds rike ska komma på den yttersta dagen. Lärjungarna verkar inte ha lyssnat särskilt uppmärksamt på vad han sagt. När Jesus avslutade sin undervisning frågade de ändå: Var då? Jesus svar blir man inte klokare av, och det var väl meningen. Vilket svar än människor tänker ut på frågorna var och när så är det falskt.

Vi kommer aldrig längre än de svar Jesus gav. Guds rike är mitt ibland oss. Där Jesu evangelium förkunnas, där är Guds rike. Det gäller från tidernas begynnelse till tidens slut. Och när det gäller Människosonens andra ankomst så är det inte vår sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Jesus kommer när de flesta minst anar det därför ska vi alltid vara beredda. Beredd för den dagen är alla som väntar och längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. När han kommer behöver ingen fundera över var. Alla jordens invånare ska se Kristi ankomst i makt och härlighet.

Jesus lär oss två sanningar som vi ska koncentrera oss på istället för frågorna var och när. Jesus skulle inte komma tillbaka så snart som lärjungarna önskade. ”Det ska komma en tid, då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det.” Jesus förutsäger att hans kyrka kommer att leva under sådana förhållanden här i världen att de ska längta efter Människosonens ankomst. Underförstått är att de kommer att få lida för hans skull. Livsvillkoren skulle få dem att önska att den dagen ska komma snart med befrielse och förlossning. Den förutsägelsen har besannats generation efter generation. Kristna har fått lida, sucka och längta utan att få se Människosonens ankomst. Men det kullkastar inte löftet. Löftet står fast.

Lärjungarna, liksom många i deras samtid, väntade att Messias skulle upprätta Israels rike så som det var på Salomos tid och ännu härligare. De förstod inte vad Jesus talade om när han förutsade sitt lidande och sin död. Det stämde inte med deras förväntningar. Också i dagens text förutsäger Jesus sitt lidande. En dag ska han komma i härlighet och det ska ske som blixten som lyser från himmelens ena ände till den andra men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Lärjungarna skulle inte heller slippa undan, och de skulle önska och längta till Jesu stora dag. Så har troende som gått före oss fått lida och kämpa, vänta och längta. Så är det fortfarande för oss även om vi har det ovanligt gott i vårt hörn av världen. Men det är inte bara yttre förföljelse utan också personligt lidande, svaghet, sjukdom och smärta, som får oss att längta efter Människosonens ankomst. När vi får lida behöver vi uthållighet. Det ska vi be om.

Den andra sanningen är att vi alltid ska hålla oss beredda. Jesu ankomst ska komma som en överraskning för de flesta. De flesta har inte ens reflekterat över att den dagen kan komma. Som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig. Liksom allt annat Gud sagt gått i uppfyllelse så kommer också detta att ske.

Det är egentligen dessa två saker som vi ska koncentrera oss på – inte frågorna när och var. Vi behöver uthållighet när vi får lida och vi behöver behålla fokus på Kristi återkomst. Dessa två saker hör nära samman med varandra. Förföljelse och lidande kan få människor att överge Kristus och Guds ord och då har de tappat fokus på Kristi återkomst. Den som inte längre väntar Jesu återkomst är inte beredd.

Bibeln lär oss att se på prövningar av olika slag i ljuset av den yttersta dagen då Människosonen uppenbarar sig. På detta sätt länkas lidandet ihop med Kristi andra ankomst. Petrus skriver: Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. (1 Petr 1:6,7)

Vi blir idag varnade så att vi inte ska stå oförberedda som de flesta när Jesu dag kommer. Den som väntar och längtar efter Jesu ankomst är beredd för den dagen, när den än skulle komma. I tron kan vi se fram emot Jesu ankomst med stor glädje. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, bevara oss från otro, tanklöshet, världsliga bekymmer och rädsla. Gör oss frimodiga så att vi griper tillfället att vittna om din frälsning och gör oss uthålliga när vi får lida. Vi längtar efter att få se dig som du är. Kom snart i din makt och härlighet. Amen.