Predikan i Öjebyn 19:e efter trefaldighet

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Mark 2:1-12 på nittonde söndagen efter trefaldighet.

15 oktober 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma 2 samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem.
3 Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. 4 När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. 5 Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”
6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7 ”Varför talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder utom Gud?” 8 Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig, och han sade till dem: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vad är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig, ta din bädd och gå? 10 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig” – och nu talade han till den lame: 11 ”Res dig, ta din bädd och gå hem!” 12 Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: ”Vi har aldrig sett något liknande!”

Låt oss be!
Herre Kristus, du har uppstått och lever för evigt. Lär oss idag att du är mäktig, god och nådig. Hjälp oss att tro att våra synder är förlåtna för din skull. Fyll våra hjärtan med frid över din förlåtelse och lär oss att alltid tacka dig för dina gåvor. Amen.

Ingen har någonsin sett Gud. Jesus Kristus, som själv är Gud, har gjort honom känd. Idag har vi förmånen att lära känna hurdan Gud är. När vi lär känna Jesus har vi lärt känna Gud.

Av dagens berättelse förstår vi att Jesus vet allt, att han känner var och en och vet vad människor tänker. Vi förstår av allt som sker att han är en gudomlig person med gudomlig makt. Han har makt att göra under. Av karaktären på undret, och hans ord, förstår vi även att han är god, full av nåd och förlåter synder. Jesus har inte försvunnit ur historien. Han har uppstått och lever för evigt. Han har lovat vara med oss alla dagar intill tidens slut. Hos honom sker ingen förändring, han är densamme mot oss. När vi lärt oss lita på att Jesus är mäktig, god och nådig så att vi kommer till honom för att få syndernas förlåtelse, ja då har vi blivit kristna, då är vi Guds barn. Då har vi lärt känna Gud.

Vi har läst berättelsen om hur Jesus botar den lame mannen ur ur Markus evangelium. Matteus och Lukas berättar också om denna händelse. Det hände i Kapernaum, Jesu hemstad. Det hade samlats så mycket folk att de inte ens fick plats utanför dörren. Det gick inte komma till Jesus den vägen. Vännerna löste det på sitt sätt. De bar den lame upp på taket och firade sedan ner hans bädd framför Jesus. De litade på att Jesus skulle hjälpa deras vän. Jesus såg deras tro. Men han såg mer än så. Han visste vad denne man behövde mer än kraft i benen. Mannens vänner hade nog väntat sig att Jesus skulle koncentrera sig på de svaga benen. Men Jesus sa: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

Det var nog inget speciellt med den här mannen, allt än att benen inte bar honom. Men i övrigt, inget speciellt. Vi har samma behov. Jesus känner oss var och en och vet vad vi behöver mest av allt. Det är inte alltid vi är medvetna om våra behov. Det är lätt att bli medveten om kroppsliga brister. Andliga behov är inte lika påtagliga. Men Jesus känner oss bättre än vi själva gör. Ja redan innan vi ens tänkt en tanke eller sagt ett ord så vet han allt om det. Han vet att vårt största problem inte är den kroppsliga hälsan, pengar, relationer eller något annat som kan bekymra oss.

Vårt största problem är våra synder. ”Det är inget större problem” tänker nog de flesta i vår tid – ”vad är synd förresten? Det är klart man måste sköta sig annars blir det konflikt, men Gud finns inte så jag är inte ansvarig inför någon högre makt”. Evolutionsteorin ger sådana uppfattningar massivt stöd. Ändå är det svårt att helt och hållet döva ett ont samvete. Förr eller senare blir det aktiverat och sägar att Gud kommer att döma oss för våra synder. Syndernas förlåtelse är det enda som kan ge oss frimodighet inför Gud och inför domen. Jesus ger syndernas förlåtelse. Han har makt till det. Det är viktigt att göra klart den saken för den yttersta dagen kommer oavsett om man vill det eller inte.

Men de skriftlärde tänkte att han hädade. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Och på sätt och vis hade de rätt. En människa kan väl säga: dina synder är förlåtna. Men hur ska vi veta att det är giltigt så att synderna är förlåtna inför Gud i himlen?

De skriftlärde insåg inte vem de hade framför sig fast de borde ha gjort det. Trots allt de hört av Jesus och sett av hans gärningar trodde de inget annat om honom än att han var timmermannens son från Nasaret.

Jesus visste vad de tänkte, och innan de sagt eller gjort något förekom han dem: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vad är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig, ta din bädd och gå? 10 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig” – och nu talade han till den lame: 11 ”Res dig, ta din bädd och gå hem!” 12 Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Det var ett bevis på att Jesus har makt att förlåta synder. Då Jesus i sin nåd förlåter synder då är det inte tomma ord. Mänskligt sett så är det precis lika enkelt att säga ”dina synder är förlåtna” som att säga ”stig upp och gå”. En människas ord är lika lätt uttalade som verkningslösa i det ena som det andra fallet. Om orden ska ha någon verkan så krävs det gudomlig auktoritet i det ena som det andra fallet.

Genom att bota den lame visade Jesus att han har makt att förlåta synder. Oavsett om han säger ”dina synder är förlåtna” eller ”stig upp och gå” uträttar hans ord vad han säger. När vi lärt känna honom har vi lärt känna hurdan Gud är. Vi ska inte tveka att komma till honom för att få vårt svåraste problem löst. Han har makt att förlåta våra synder, han vill det och han gör det.

Vi ska också uppmärksamma en detalj i folkets reaktion på vad de såg och hörde. Det är en detalj som inte återges här men i Matteus evangelium. När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor. Folket drog slutsatsen att Gud gett makten att förlåta synder åt människor. Folket drog en riktig slutsats. Deras slutsats stämmer med vad Jesus senare säger till lärjungarna. Efter sin död och uppståndelse utrustade Jesus sin kyrka för uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Han gav dem bl.a makt att förlåta synder. Den uppståndne andades på lärjungarna och sade: ”Tag emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna…(Joh 20:22-23) Vi har lärt oss att det ligger makt bakom Jesu ord, därför ska vi tro att också dessa ord är sanna. Han har gett sina troende makt att förlåta synder.

Denna förlåtelse grundar sig på Kristi verk och hans ord och löfte. Det är inte så att de troende eller prästen frambringar förlåtelsen, utan den grundar sig på Kristi verk, hans ord och löfte. Makten att förlåta synd används än idag av Kristi kyrka utan att något av dess verkan har gått förlorat. Kristi verk och hans ord och löfte är lika giltigt idag som för 2000 år sedan. Ordets verkan falnar inte som en eld eller bleknar som målarfärg. Ordets verkan försvinner inte med tiden.

På grund av Kristi löfte är syndabekännelse och avlösning en viktig del av vår gudstjänstliturgi. Avlösningen innebär en tillsägelse av syndernas förlåtelse för Kristi skull. Det sker på hans uppdrag. Denna syndaförlåtelse är inte tomma ord. Varje kristen kan göra samma sak. Lägg märke till att Jesus först andades på lärjungarna och sa: tag emot den helige Ande, och gav sedan makten att förlåta synder. Vilka är det som tagit emot den helige Ande? Ja, egentligen alla döpta för dopet är ett bad i vatten och Ande. Därför är vi hör dessa ord ”dina synder är förlåtna”, ska vi vara helt vissa om att synderna också är förlåtna inför Gud i himlen. Jesus har gett en sådan makt åt människor. Sedan återstår för oss bara att göra som folket i Kapernaum. De prisade Gud för att han gett en sådan makt åt människor. Vi ska också prisa Gud för att han låter löftet om syndernas förlåtelse ljuda än idag med Kristi makt och auktoritet. Amen.

Låt oss be!
Vi tackar dig Jesus Kristus för att du både kan och vill ge oss syndernas förlåtelse. Lär oss att lita på ditt löfte och glädja oss över förlåtelsens stora gåva. Fyll våra hjärtan med din frid och gör oss frimodiga inför domen. Amen.