Predikan i Öjebyn på Mikaelidagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 1:47-51 på den helige Mikaels dag.

1 oktober 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

47 Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Här är en sann israelit som är utan svek.” 48 Natanael frågade honom: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet.” 49 Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung!” 50 Jesus svarade honom: ”Du tror för att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se.” 51 Sedan sade han till honom: ”Jag säger er sanningen: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, Du har öppnat vägen till livet för oss. Du känner oss och gör dig känd för oss. Ge oss en sann tro och lär visa uppskattning för att vi får tillhöra ditt eviga rike. Amen.

Dagens evangelietext innehåller ett ställe som är svårt att förklara och svårt att förstå. Jesus sa till Natanael: Jag säger er sannerligen: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över Människosonen. Så vitt vi vet fick lärjungarna inte se Guds änglar det på det sätt vi föreställer oss när vi läser texten. Jag tror att nyckel till förståelsen finns i den gammaltestamentliga text som Jesus anspelar på – berättelsen om Jakobs dröm i Betel där han fick se en stege rest som räckte till himlen och Guds änglar som steg ner och upp på den. Han utbrast när han vaknade: ”Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, här är himlens port.” Jesus säger på ett ställe: Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så Jesus är sannerligen himmlens port. Lärjungarna kunde dra den slutsatsen – vi kan det också.

Aposteln Johannes skriver i det första kapitlet om hur Jesus kallade sina första lärjungar. Vår text för idag beskriver Jesu möte med Natanael. Evangeliets budskap till oss är för det första att vi kan vara trygga därför att Jesus känner oss och leder oss till sig själv. Han har öppnat himlens port för oss. För det andra lär vi oss innebörden i det namn han föredrar om sig själv.

Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Här är en sann israelit som är utan svek.” Vad är en sann israelit? Fanns det falska israeliter? Ja, det är precis vad Bibeln lär: Ty Israel är inte alla som kommer från Israel… Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som [Abrahams] efterkommande (Rom 9:6,8). En sann israelit är en person som inte bara härstammar från Abraham utan också tror Guds löften om Frälsaren. Ja, även den som inte härstammar från Abraham men tror på Guds löften om Frälsaren räknas andligt sett som Abrahams efterkommande. Alltså, den som tror på Guds löften är en sann israelit.

Natanael blev förvånad över att Jesus visste vad som fanns i hans hjärta. ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.” Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung.” Jesu svar träffade honom på ett sätt som gjorde att han kände igen Jesus som sin Frälsare. Det var inte bara att Jesus visste var han befann sig vid en viss tid som gjorde att han kände igen honom som Guds Son. Jesus visste mer om honom. Jesus kände också hans hjärta, hans tankar, önskningar och böner.

I lagen används Guds allvetande som en varning: Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Han känner vårt hjärtas hemligaste rum. Vi kan inte komma undan med syndiga tankar eller begär utan är ansvariga inför Gud för allt.

I evangeliet används Guds allvetande till tröst för alla Guds barn. Ps 139 tryggar oss med Guds allvetande:
HERRE, du utrannsakar mig och känner mig.
2 Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.
3 Om jag går eller ligger, utforskar du det,
med alla mina vägar är du förtrogen.
4 Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det.
5 Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Psalmistens bön är att HERREN ska se till om vi är på en olycksväg och leda oss på den eviga vägen.

Vi ser i dagens text hur Jesus leder Natanael på den eviga vägen. Natanael tillhörde Johannes döparens lärjuingar. Johannes hade grundat derast tro på Skriftens förutsägelser och löften om Messias. Kanske bad Natanel om Messias ankomst där han satt och mediterade under fikonträdet. Jesus hörde och svarade hans bön och ledde honom till sig själv och till en rätt bekännelse: du är Guds Son, du är Israels kung!.

Att Messias är Guds Son och Israels kung framgår av profetiorna i Gamla testamentet. Jesus är alltid glad över att finna tro. Jesus gav Natanael sitt erkännande och lovade lärjungarna de de skulle få se mycket större bevis på att han är Guds Son än det prov på allvetande han just visat. De skulle få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.

Med dessa ord anspelar Jesus på två ställen i Gamla testamentet. Båda avser en syn om natten. Jakob dröm och Daniels syn om natten. Eftersom det är fråga om drömmar och syner så behöver inte varje detalj förklaras. Det är som med liknelser, vi lär oss en viktig sak.

Jakob flydde för sitt liv sedan han bedragit Esau. Gud gav honom en syn som försäkrade honom att han stod under den allsmäktiges beskydd trots sin synd. Han hade sett en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Jakob plågades säkert av ett ont samvete. Försäkran om Guds nåd blev en befrielse för honom. Det förstår vi av hans ord och handling när han vaknade. Han utbrast: ”Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, här är himlens port.” När Jesus anspelar på Jakobs dröm så låter han stegen bli en förebild till sig själv. Men det finns en stor skillnad. Jakob såg himlen öppen en kort stund, så länge drömmen varade. När Jesus kom till världen öppnade han himlen permanent för alla fattiga syndare som Uppenbarelseboken beskriver det. Han har Davids nyckel, han öppnar så att ingen kan stänga. Han låter en dörr stå öppen för [oss], en dörr som ingen kan stänga (Upp 3:7,8). Genom vad han gjorde och led blev han vår stege till himlen – den enda vägen till Fadern. Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6)

Det finns inga uppgifter i evangelierna om att lärjungarna med sina ögon fick se änglar stiga upp och ned över Jesus. Jesus blev betjänad av änglar sedan han övervunnit djävulens frestelser i öknen, men lärjungarna såg det inte utan fick det uppenbarat för sig. Änglarna som styrkte honom i Getsemane såg de inte heller. Änglarna vid den tomma graven visade sig bara för kvinnorna. Enda gången lärjungarna fick se änglar var vid Jesu himmelsfärd. Då kom två änglar och sa att Jesus skulle komma tillbaka på samma sätt som de sett honom fara upp till himlen. Det viktiga är Jesu anspelning på berättelsen om Jakobs dröm som visar att med honom är himlens port öppen.

Lägg märke till att Natanael bekände om Jesus du är Israels kung. Det är en korrekt bekännelse i överensstämmelse med profetiorna i GT. Men Jesus föredrog att kalla sig själv Människosonen. Det är en anspelning på Daniels syn som vi kan läsa om i Daniels 7:e kapitel: I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. I Uppenbarelseboken beskrivs den förhärligade Jesus på två ställen med precis samma uttryck: ”en som liknade en människoson”. Han är kung över alla folk, stammar och språk. En anledning till att Jesus föredrog att kalla sig ”Människosonen” framför ”Israels konung” kan ha varit för att undvika att uppfattas som en Frälsare bara för en nation. Med att kalla sig Människosonen betonade han att hans rike inte är av den här världen, hans rike har inte några gränser varken i tid eller rum. Hans rike omfattar alla folk, stammar och språk. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska aldrig förstöras.

Vi har idag lärt oss att han som är kung i ett evigt rike som omfattar allt – han känner oss, han gör sig känd för oss, han leder oss och han har öppnat himlens port för oss. Skriften betygar: saliga är alla som flyr till honom. Amen.

Låt oss be!
Käre Jesus vår Frälsare, du utrannsakar och känner oss, du förstår våra tankar. Se till om vi är på en olycksväg och led oss på den eviga vägen. Trygga oss med evangeliets budskap att du öppnat en dörr för oss till Faderns hus som ingen kan stänga. Vi tackar dig för tryggheten i ditt rike. Amen.