Predikan i Öjebyn 16:e efter trefaldighet

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Mark 5:35-43 på sextonde söndagen efter trefaldighet.

24 september 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

35 Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade: ”Din dotter är död. Varför besvära Mästaren mer?” 36 Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: ”Var inte rädd. Bara tro.” 37 Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes, 38 och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. 39 Han gick in och sade till dem: ”Varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död. Hon sover.” 40 Då hånskrattade de åt honom.
Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. 41 Och han tog barnets hand och sade till henne: ”Talitha koum!” Det betyder: ”Flicka, jag säger dig, stå upp!” 42 Genast reste sig flickan och började gå omkring – hon var tolv år – och de blev helt utom sig av häpnad. 43 Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sedan sade han åt dem att ge henne något att äta.

Låt oss be!
Herre Jesus, vår Frälsare, ge oss visshet om att du har besegrat dödens makt och ge oss ett fast hopp om uppståndelsen från de döda. Amen.

Döden ska besegras och de döda ska uppstå. Den övertygelsen ligger inbäddad i löftet om Frälsaren som Gud gav våra första föräldrar. Han hade gett dem ett bud som de bröt: ”av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, ty den dag du äter av det ska du döden dö.” Konsekvensen blev verklighet när de bröt mot budet, så som Gud sagt. Syndens lön är döden. De skulle nu vända tillbaka till den jord som de tagits från. På grund av vår synd är också våra dagar är räknade. Men att ”döden dö” innebär mer än den kroppsliga döden. Bibelns definition av död är kroppslig död, andlig död och evig död. Vi går helt enkelt förlorade om inte någon som har makt över döden räddar oss. Men det första löftet lovade just en sådan räddning. Guds dom över djävulen innebar samtidigt ett löfte om frälsning för alla människor. Gud sa: ”Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.” Djävulens ”huvud” är hela hans välde och makt. Våra första föräldrar kunde nu hoppas på Frälsaren som skulle födas. Han skulle krossa djävulens, syndens och dödens makt. I detta löfte ligger alltså hoppet om uppståndelsen från de döda inbäddat.

I den kanske äldsta boken i Bibeln förkunnas tron på uppståndelsen från de döda. Job sa: jag vet
att min återlösare lever, och som den siste
ska han träda fram över stoftet.
När sedan denna min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud.
Jag själv ska få skåda honom, med egna ögon
ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.
Långt senare skriver profeten Jesaja: [HERREN Sebaot] ska för alltid
göra döden om intet. …Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden ska ge igen de avsomnade. Messias uppståndelse från de döda är också förutsagd. I Psalm 16 heter det om Messias: Jag har alltid Herren för ögonen.
 Han är vid min högra sida,
 jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta
 och jublar min ära. 
 Även min kropp får vila trygg,
 för du lämnar inte
 min själ åt dödsriket,
 du låter inte din Helige
 se förgängelsen.


Profetiorna om Messias och hans gärningar innefattar löftet om uppståndelsen från de döda. Det berättas att Johannes Döparen i fängelset fick höra talas om vad Jesus gjorde. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: ”Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?”

Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda ser, lama går , spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig.”
 Jesu gärningar identifierade honom som den rätte. Jesus gjorde allt det som var förutsagt om Messias, Frälsaren, i Gamla testamenet. Till det hörde att uppväcka döda.

Jesus gjorde anspråk på att ha makt över döden. Han sa: För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill.(Joh 5:21) Jesus visade att han hade denna makt när han uppväckte synagogföreståndaren Jairus dotter. Det var det första beviset på hans makt men inte det enda. Lärjungarna blev senare vittnen till att han också uppväckte änkans son i Nain, och att han kallade Lasarus ut ur graven. Framför allt visade Jesus att han är Messias, Guds Son, när han gick ut ur sin grav. Han hade gjort anspråk på en sådan makt och bekräftade det i handling. Jesus hade sagt: ”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18 Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far.”

Dagens evangelium handlar om det första beviset på Jesu makt över döden. Synagogföreståndaren Jairus kom till Jesus och sökte hjälp för sin dotter som låg för döden. På vägen tillbaka tillsammans med Jesus fick han budet: ”Din dotter är död. Varför besvära Mästaren mer?” De menade att så länge det finns liv finns det hopp. Men mot döden kan ingen hjälpa. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: ”Var inte rädd. Bara tro.” Det ska vi ta med oss: med Jesus vid vår sida behöver vi inte vara rädda ens för döden.

När de kom fram tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes. När de kom in i huset möttes de av upprörda männskor som grät och klagade. Av de andra evangelisterna förstår vi att det handlade om professionella gråterskor och flöjtspelare. Alla folk har sina särskilda seder och bruk vid begravning. Bland judarna hölls begravningen samma dag en person avlidit. Även fattiga familjer förväntades hyra in professionella gråterskor som uppförde ett skådespel med gråt, klagan och flöjtspel. Ju rikare familj desto större skådespel.

De som grät och klagade var professionella. De kunde sin sak. De hade lång erfarenhet och tog inte miste. De kunde skilja på döda och levande. Innan Jesus ens sett flickan sa han till dem: ”Varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död. Hon sover.” 40 Då hånskrattade de åt honom. Han skulle väl inte komma och ifrågasätta deras kompetens att avgöra om en person är död, och det innan han ens varit in i rummet där flickan låg.

Dagens evangelium visar att vi kan lita på Jesus. Vi ska lita på honom och hans ord mer än vårt förnuft och våra sinnen. Verkligheten är inte som den ser ut. Verkligheten är som Herren säger att den är. Det han säger är sant även om det strider mot vår erfarenhet och vårt förnuft.

Skulle förnuftet och erfarenheten upphöjas till princip för vad som är sant skulle vi kunna hånskratta åt allt Guds ord – och det är ju så många människor gör. Bibeln talar om att Gud gör det omöjliga, Bibeln talar om ting som inte syns, Bibeln talar om att verkligheten är annorlunda än vi kan se och känna, den talar om ting vi inte kan förstå, den talar om saker vi inte har någon erfarenhet av. Skulle vårt förnuft eller vår erfarenhet få avgöra vad som var sant i Bibeln så skulle vi kunna skratta åt alltihop precis som folkskaran hånskrattade åt Jesus. De hade sett flickan, de hade sett döda förut, de visste att när andningen upphört och hjärtat slutat slå så var personen död. Ändå sa Jesus tvärt emot vad de kan se och förstå: hon sover.

Det Bibeln framställer för oss från första bok till den sista är trosartiklar. En trosartikel är det Gud säger och som vi tror på fast vi inte kan se det eller förstå det. Skulle Gud säga det vi redan visste eller kunde räkna ut själva skulle tron vara överflödig. Men kom ihåg vad Jesus sa till synagogföreståndaren: Var inte rädd, bara tro. Tron tror Guds ord fast vi inte kan se eller erfara eller förstå sanningen i det. Fast människorna sett den döda flickan, fast de visste att hon slutat andas och att hjärtat slutat slå borde de i alla fall tvärt emot sina sinnen och sin erfarenhet ha trott Jesus ord ”hon sover” eftersom Jesu ord är säkrare och vissare än allt vi kan veta och förstå med vårt förnuft.

Guds ord talar på flera ställen om de troendes död som en sömn. Underförstått är att de ska bli väckta av honom ur den sömnen. Sömn är en vila som man vaknar upp ifrån. Nu tycker vi att det är rätt säkert att vi ska vakna på morgonen – det enda som brukar oroa oss är om vi ska vakna i rätt tid och därför ställer vi ibland larmet. Vi säger att vi ska ”sova” eftersom vi vet att vi kommer att vakna om några timmar. Men helt säkra kan vi faktiskt inte vara – många dör i sömnen.

Men när det gäller de troendes död däremot kan vi vara helt säkra. Inte utifrån förnuftet men utifrån något som är säkrare än förnuftet – Guds ord. Jesus ska helt visst uppväcka sina troende och därför kallas deras död för en sömn. Det är helt säkert att Jesus ska väcka alla som avsomnat i tron från dödens sömn. Det är vissare än all erfarenhet och mänskligt förnuft eftersom Gud säger så i sitt ord.

I berättelsen visade Jesus att Jairus kunde lita på hans ord: Var inte rädd, bara tro. Han visade att Bibeln talar sanning som kallar de troendes död en sömn. Han visade att han är en gudomlig person med makt över döden. Jesus tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. 41 Och han tog barnets hand och sade till henne: ”Talitha koum!” Det betyder: ”Flicka, jag säger dig, stå upp!” 42 Genast reste sig flickan och började gå omkring – hon var tolv år – och de blev helt utom sig av häpnad. De häpnade därför att detta var det första tecknet där Jesus uppväckte en som dött. Fler sådan bevis skulle han ge när han uppväckte änkans son i Nain, Lasarus och när han själv gick ut ur sin grav. Därför är häpnad inte rätt ord för oss. Men vi förundrar oss och är glada i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda, för Jesus har makt att lägga allt under sig. Amen.

Låt oss be!
Vi tackar dig Herre Jesus Kristus som sänder oss din helige Ande att ge oss tron på alla dina löften. Styrk vår tro och lär oss mer om det som ligger utom förnuft och sinnen, den andliga verkligheten. Lär oss mer om din gudomliga person, din oförtjänta kärlek, och din seger över syndens, dödens och djävulens makt. Amen.