Predikan i Öjebyn 1:a söndagen efter Trefaldighet

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Rom 6:3-11 på första söndagen efter Trefaldighet.

11 juni 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

3 Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 4 Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. 5 För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.
6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Den som är död är förklarad fri från synden.
8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. 9 Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. 10 Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. 11 Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, undervisa oss idag om vårt dop så att vi håller det dyrbart i våra hjärtan och lever i vårt dopförbund varje dag. Amen.

Förra söndagen hörde vi att Jesus kallar de troendes död för en sömn. Han sa om sin vän Lasarus, som dött och blivit begraven, att han sov. Vi ska lära oss tänka så. Jesus sa till Marta: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Därför går inte att bättre beskriva de troendes död än som en vila eller sömn. Idag ska vi höra om det förbund som gör oss delaktiga i uppståndelsen och livet. Det är ett förbund som ger oss kraft att leva det nya livet och som ger oss tröst och hopp inför döden.

Gud vill att vi ska vara både döda och levande, samtidigt. Ni kanske tycker att det låter konstigt. Men det är vad Paulus skriver i Romarbrevet. Gud vill att vi ska vara döda från synden och att vi ska leva det nya livet för Gud i Kristus Jesus. I dopet har vi blivit förenade med Kristus i hans död och uppståndelse. Hans död och uppståndelse har blivit vår död och uppståndelse och därför ska vi i fortsättningen se på oss själva på detta sätt: vi är döda från synden och lever ett nytt liv för Gud i Kristus Jesus.

På långfredagen följde vi Jesus i hans stora lidande, död och begravning. På påskdagen såg vi honom triumfera över synd och död. Dagens text lär oss att dopet är vår långfredag och påskdag. Genom dopet blir Kristi gärning vår. Hans död blir vår död. Vi blir begravda med honom i dopet. Hans uppståndelse blir vår uppståndelse. Dopet gör oss delaktiga i Kristi död och uppståndelse för att vi ska leva ett nytt liv för Gud, nu och i evighet.

Dopet har en central plats i Nya Testamentet. Evangelierna börjar och slutar med undervisning om dopet. Evangelierna börjar med undervisning om Johannes dop. Strax före sin himmelsfärd gav Jesus ett viktigt uppdrag till sin kyrka: Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. På detta sätt inramas hela Jesu liv och verksamhet med undervisning om dopet.

Dopet ska ha en central plats också i våra liv. Dopet kan verka som en oansenlig ceremoni. Det är få kristna som ens minns sitt dop. Det tar inte bort något av dopets värde för Gud har knutit sitt handlande till dopet i vatten. Han frälser oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande. Bibeln lär klart och tydligt att dopet frälser. Jesus sa till Nikodemus som kom till honom om natten: ”den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike”. Det är enkla och klara ord som lär att dopet är ett dop i vatten och Ande som för människor in i Guds rike.

Vi ska nu höra vad det innebär att dopet gjort oss delaktiga i Kristi död och uppståndelse. På sju ställen i vår text förkunnar Paulus att vi blev delaktiga i Jesu död när vi döptes:
v. 3: alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död
v. 4: genom dopet till döden [är vi] begravda med honom
v. 5: vi [är] förenade med honom genom en död som hans
v. 6: vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus
v. 7: den som är död är friad från synd
v. 8: vi [har] nu dött med Kristus
v. 11: ni är döda från synden

Genom dopet har vi blivit delaktiga i Jesu död. Och den som är död är friad från synden. Syndens lön är döden. I dopet har vi blivit förenade med Jesus i hans död och därmed är vi också friade från synden. Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att vi i dopet får syndernas förlåtelse.

I dopet har vår gamla människa blivit korsfäst med Kristus. Synden framställs i Skriften som en slavdrivare och människan som en slav. Men en förutsättning för att slavdrivaren ska ha någon makt över slaven är att slaven lever. Om slaven är död så hjälper det inte hur mycket slavdrivaren än piskar och driver på. Slavdrivaren har förlorat makten över den som är död. I dopet har vår gamla människa blivit korsfäst med Kristus. Därmed har synden förlorat sin makt över oss. Synden finns kvar i våra kroppar och den gör sig påmind varje dag. Men synden har ingen makt över oss längre. Den dominerar inte längre vårt liv och gör som den vill. Synden sitter inte på tronen och härskar över våra liv. Det är Kristus som sitter på tronen i våra hjärtan och ger oss kraft att leva ett nytt liv för Gud.

I fem satser uttrycker Paulus att dopet förenar oss med Jesu uppståndelse. Gud vill att vi ska leva och vi ska se på oss själva som levande för Gud i Kristus Jesus. Så här uttrycker Paulus det:
v. 4: vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda
v. 5: vi [ska] också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans
v. 8: vi […]ska leva med honom.
v. 11: [ni] lever för Gud i Kristus Jesus.

Dopet gör oss delaktiga i Jesu uppståndelse. Vi ska vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Han har uppstått som den förste bland många bröder. Vi ska också helt säkert uppstå och leva med honom. Dopet ger oss ett fast hopp om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

För vårt dagliga liv innebär dopet att vi ska leva ett nytt liv för Gud och tjäna honom. Liksom Kristus uppstod från de döda och lever för Gud så uppstår i dopet en ny människa som lever för Gud. I dopet har den helige Ande gett oss en ny vilja och en ny attityd som har sin glädje i Guds bud. I dopet helgar Anden oss och ger oss kraft att leva det nya livet för Gud.

Dopet har betydelse för hela vårt liv. Dopet är inte bara en händelse för länge sedan. Nej, vi ska leva i vårt dopförbund varje dag. Det sker när vi bekänner våra synder och tar emot syndernas förlåtelse. Varje dag är en andlig kamp mot synden och för ett liv i rättfärdighet. När vi fallit i synd så ska vi inte bli kvar i den. Istället ska den gamle Adam i oss dränkas genom daglig ånger och bot och dödas med alla synder och onda begärelser, som katekesen lär oss. I kraft av dopet ska en ny människa dagligen uppstå som lever i rättfärdighet och helighet inför Gud. Allt är ett verk av den helige Ande som vi fick som gåva i dopet.

När vi läser om Jesu död, begravning och uppståndelse så tänk på att dopet gjort oss delaktiga i Jesu gärningar. I dopet är vår gamla människa korsfäst liksom Kristus blev korsfäst. I dopet är vår gamla syndakropp begravd liksom Kristus blev begravd. Dopet har gjort oss delaktiga i Kristi uppståndelse. Liksom Kristus uppstått och lever för Gud ska vi leva ett nytt liv för Gud, nu och i evighet. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, du har skänkt oss dopet. Lär oss uppskatta vårt dop. Där gör du oss delaktiga i din död, din rättfärdighet, din uppståndelse och ditt liv. Bevara oss i tron så att vi varje dag lever till Guds ära och en dag får se ditt ansikte. Amen.