Nåd och tjänst – Gudstjänst i Ljungby på Septuagesima