Det enda nödvändiga – Gudstjänst i Ljungby 15:e efter trefaldighet