Predikan i Hissjö 21:a efter trefaldighet

Predikan av Lars Borgström (pastor i LFS/LFU) över Matt 9:27-34 på 21:a söndagen efter trefaldighet. Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs samlades denna dag till gudstjänst och två föredrag om sakramenten tillsammans med Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFU) i bönhuset i Hissjö.

Lyssna till fler inspelningar från denna dag:

29 oktober 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

27 När Jesus gick vidare därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: ”Förbarma dig över oss, Davids son!” 28 Och när han hade kommit hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: ”Tror ni att jag kan göra detta?” De svarade: ”Ja, Herre.” 29 Då rörde han vid deras ögon och sade: ”Så som ni tror ska det ske för er.” 30 Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: ”Se till att ingen får veta det.” 31 Men de gick och spred ut ryktet om honom i hela det området.
32 Medan de var på väg ut, kom folk till honom med en man som var besatt och stum. 33 När den onda anden var utdriven, talade den stumme. Och folket häpnade och sade: ”Aldrig har man sett något sådant i Israel!” 34 Men fariseerna sade: ”Det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna.”