Predikan i Öjebyn söndagen före domssöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Luk 12:35-40 på söndagen före domssöndagen.

13 november 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. 36 Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. 37 Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. 38 Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. 39 Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 40 Var beredda också ni, för Människosonen kommer när ni inte väntar det.”

Låt oss be!
Herre Jesus, du har sagt: ”jag kommer snart”. Vi vill förena oss med hela kyrkan och svara: Amen, kom Herre Jesus. Låt ditt evangelium vara en motiverande kraft i våra hjärtan så att vi håller oss beredda att möta dig när du kommer. Amen.

Guds barn lever av tro. Tron håller fast vid Guds löften. I tron ser vi fram emot nya himlar och en ny jord som Gud ska skapa, där rättfärdighet bor. Det har Gud lovat. Vi ser fram emot det nya Jerusalem som kommer ner från himmelen och strålar av Guds härlighet. Herren uppmanar oss idag att ständigt vara beredda att ta emot vår himmelska skatt.

Jesus uppmanar oss i dagens text att hela tiden vara redo att möta honom när han kommer tillbaka. I verserna tidigare ger han en härlig uppmuntran som hör nära samman med denna uppmaning: Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket.
 33 Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. 34 För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

Jesus använder ordet ”hjord” för Guds församling eftersom de troende på många ställen liknas vid får som vårdas av den gode Herden, Jesus Kristus. Guds folk i alla tider och på alla platser är så många att de inte går att räkna. Men Guds församling är i varje tid och på varje plats en liten skara. Därför kallas Guds församling för en liten hjord. Men vi är föremål för Guds särskilda kärlek. Han har köpt oss till sitt egendomsfolk med Kristi dyra blod och har överlämnat oss i den gode Herdens vård.

Fadern har beslutat att ge oss riket. Detta beslut har sin grund i Guds fria och oförtjänta kärlek till oss. Före världens grundläggning har han utvalt oss i Kristus för att vi ska tillhöra honom, för att han ska låta sin nåd överflöda mot oss. Av nåd för Kristi skull har han beslutat att ge oss riket utan att vi på något sätt förtjänat det. På grund av detta beslut så behöver vi inte vara rädda. Det finns ingenting som kan kullkasta Faderns beslut. Ingenting kan beröva oss Guds rike, varken fiender eller nöd.

Det är viktigt att vi hela tiden är medvetna om var vår skatt är. Vår skatt är i himmelen och vårt rätta hemland är det himmelska riket som Fadern beslutat ge oss. Det ska återspegla sig i vår attityd till jordiska ting. Allt Gud ger oss ska vi vara redo att dela med oss av till andra. Jesus säger: ”Sälj vad ni äger och ge gåvor.” Det är den attityd som finns hos människor som har sin skatt i himmelen. Jesus säger inte ”skaffa er egendom och behåll den för er själva”. Men det är en vanlig attityd hos människor i allmänhet.

Jesu ord där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara är allmängiltigt. Om man har jordisk egendom som sin skatt så kommer tankarna att kretsa kring det. Om man värderar makt så kommer man att agera för att få makt. Om vi har vår skatt i himlen så kommer vi att använder vår tid, vår förmåga och även våra jordiska tillgångar till att förbereda oss för att motta den himmelska skatten. Om vår skatt är i himmelen så kommer det att återspegla sig i vårt liv så att vi vill leva till Guds ära, tacka Gud och tjäna honom med allt vi har och vittna om hans frälsning.

Guds rike får vi som gåva – inte för att vi förtjänat det. Vi får det därför att Fadern beslutat att ge oss det. Men vi ska ständigt vara aktiva och verksamma i våra förberedelser för att motta skatten i himmelen. Det uppmanar Jesus oss till i de verser som sedan följer. Han gör det genom två liknelser: den om tjänarna som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och den om husägaren som vaktar sitt hus så att tjuven inte kan bryta sig in.

Jesus vill att vi ska vara sådana tjänare som håller allt redo för hans återkomst. Jesus säger: Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. När han säger Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna innebär det att vi hela tiden som trogna tjänare syssla med förberedelserna för hans ankomst. Vi ska hela tiden vara inriktade på att tjäna vår Herre tills han kommer. Först då är vårt arbetspass slut. Och storheten i det som då väntar är svindlande. Herren själv ska betjäna dem som troget tjänat honom. Jesus säger: Jag säger er sanningen: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Samma sak uttrycks på många olika sätt i Skriften. I Johannes syn i Uppenbarelseboken heter det om den salighet som väntar: han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem.16 De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem.17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.”

Den andra liknelsen handlar om husägaren som vaktar sitt hus. Liknelsen lär oss att tidpunkten för Herrens återkomst inte går att förutsäga. En tjuv annonserar aldrig sin ankomst i förväg. Husägare kan aldrig åka bort och lämna huset öppet eller obevakat. Ingen husägare tänker: ”tjuven kommer inte denna helg så jag kan lämna olåst medan jag är borta”. Nej, han kontrollerar istället att alla dörrar och fönster är stängda och låsta. Han kan ju aldrig veta när tjuven ska komma. Av liknelsen lär vi oss att tidpunkten för Herrens ankomst inte går att beräkna, ja, den kommer när de flesta inte väntar det. Därför ska vi hela tiden vara redo att ta emot honom när han kommer, oavsett när det blir.

Kom ihåg löftet som Jesus gav strax före våra liknelser: Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket. Löftet motiverar oss att tjäna Herren medan vi väntar hans återkomst. Jesus höjer vår blick från det jordiska som är tillfälligt och vittrar bort till det himmelska som består i evighet. Han påminner oss om att vår skatt är i himmelen. Den kan ingen beröva oss. Därför behöver vi inte oroa oss för sämre tider eller vår försörjning, oroa oss för hälsan eller vår ålderdom. Vi ska veta att våld och krig inte kan beröva oss något av vad Fadern beslutat ge oss. En dag kommer våra kroppar att vila tryggt i graven i väntan på uppståndelsens dag. Fadern har beslutat att ge oss riket. Hans beslut står fast. Att tjäna Jesus och förbereda hans återkomst är det tryggaste vi kan göra. Även om det leder till förföljelse, som det har gjort för så många kristna som gått före oss, så kan vi vara trygga för vi vet hur det ska sluta.

Däremot är det en andlig fara att vända sitt hjärta till jordisk egendom, pengar och prylar, nöjen, framgång eller makt. Vi ska med tacksamhet ta emot allt vi behöver för vårt liv som Guds goda gåvor och använda det som Gud vill. Men det får aldrig bli vårt hjärtas skatt. Det är också en andlig fara att dölja att vi är kristna för att undvika att bli hånad eller föraktad. Att förneka Kristus är det farligaste en människa kan utsätta sig för. Även om vi på det sättet skulle komma undan förakt och dessutom vinna på det ekonomiskt så är det fullkomligt livsfarligt. Det innebär att vi på Kristi dag bara äger det som ska brännas upp i eld och förkastas.

Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket. Det är ett bra minnesord och en kraftig uppmuntran att troget tjäna vår Herre och Frälsare medan vi väntar hans återkomst. Amen.

Låt oss be!
Herre, du har berett ett evigt rike åt oss. Herre, hjälp oss att ha vårt hjärta vänt till denna skatt. Herre, hjälp oss att hålla oss redo att ta emot den gåva som Fadern beslutat att ge oss. Herre hjälp oss att alltid vara aktiva som dina tjänare så att vi kan möta dig med ljus och glädje den dag du kommer. Herre Jesus, kom snart. Amen.