Vaksamhet och väntan – Gudstjänst i Ljungby söndagen före domssöndagen