Predikan i Norrköping 15:e efter trefaldighet

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås av Stefan Hedkvist över Luk 10:38-42 på femtonde söndagen efter trefaldighet.

16 september 2007


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

38 Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40 Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” 41 Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. 42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.”

Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen.

Jesus lär oss i dagens text att lyssna till hans ord. Det ska vi hålla viktigare än allt annat. Det är en riktig prioritering. Vi har valt den goda delen åt oss när vi valt att lyssna till Guds ord.

Jesus hade kommit till Betania, en liten by, som låg utanför Jerusalem på Oljebergets sluttning. Där bodde Marta tillsammans med sin syster Maria och sin bror Lasarus. När Jesus kom tog Marta emot honom i sitt hem. Jesus var alltid välkommen i detta hem. Därför var det ett underbart hem. Våra hem skall också vara hem där Jesus är välkommen. Då blir vårt hem en lika underbar plats som detta hem i Betania.

Men ett hem kan vara en ganska stressig plats. Det finns så mycket som behöver ordnas varje dag. När Jesus kom fick Marta mycket att göra. Hon ville visa sin kärlek till Jesus. Hon ville ordna en fin måltid för sin älskade gäst. När Jesus kom blev hon helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Marta gjorde sig oro och bekymmer för många saker. Dessutom blev hon irriterad för att Maria inte hjälpte till.

Fast Jesus var välkommen och fast Marta tagit emot honom i sitt hem så blev hans besök inte till någon särskild nytta för Marta, i alla fall inte så länge som hon var upptagen med annat. Hur mycket tror ni den människa som är helt upptagen med annat lyssnar till Jesu ord? Martas oro och bekymmer för många saker hindrade henne från att lyssna till Jesus.

Hur kan man se att Jesus är en välkommen gäst i ett hem idag? Ja, man kanske ser ett kors på väggen, ett bibelspråk på en bonad eller en Bibel som ligger på ett bord. Men om någon i familjen är helt upptagen med allt annat – vilken nytta har den personen av att Jesus är välkommen i hemmet? Nu skall vi höra vad det innebär att verkligen ta emot Jesus i våra hem?

Maria hade säkert också mycket att göra men hon prioriterade annorlunda än Marta. När Jesus kom valde hon den goda delen. Hon satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Hon gjorde sig inte bekymmer och oro för många saker utan lyssnade till Jesus. Det är också så Jesus vill bli mottagen. Att ta emot Jesus i våra hem, så som han vill, det sker när vi lyssnar till vad han har kommit för att säga oss.

Jesus ska inte bara vara välkommen i våra hem, vi ska också lämna honom utrymme. Det innebär att vi inte ständigt skall vara upptagna av allt annat utan ge oss tid att lyssna till hans ord. Bibeln skall inte bara ligga där på bordet medan vi oroliga och bekymrade stressar med allt annat. Nej, vi skall välja den goda delen likt Maria, öppna vår bibel, läsa ett stycke, sjunga en psalm, låta oss undervisas och vägledas av hans ord.

Men är det inte oansvarigt att ägna tid till Guds ord när det finns så många nödvändiga saker som måste göras? Läxorna måste ju läsas, maten måste lagas, tvätten måste tvättas, huset måste städas, räkningarna måste betalas, trädgården måste skötas osv. Ja, visst är allt detta nödvändiga ting som måste utföras. Det är ett gott arbete. Men vi måste även prioritera och Jesus säger: bara ett är nödvändigt. Det är Guds Ord. Den prioriteringen gör Jesus, den gjorde Maria och den skall vi också göra. Bara det enda nödvändiga, Guds ord, kommer först kan vi sedan ge rum för andra saker som vi anser nödvändiga. Vi väljer den goda delen åt oss när vi väljer att lyssna till Guds ord.

Det finns ingen ände på allt som kan göra oss upptagna. Vad vi behöver göra är inte att öka takten för att hinna fler saker utan att först sätta oss ned och lyssna för få vägledning. Den som lyssnar till Guds ord kommer att se på sitt liv med nya ögon. Att lyssna till Jesus ord kommer också att påverka hur vi sedan lever våra liv. Hela vårt liv beror på hur vi ställer oss till Jesus.

Först och främst ska vi komma ihåg att hela vårt liv hänger på hur vi ställer oss till Jesu ord. Mose förutsade 1400 år i förväg att Jesus skulle komma och han sa vad Gud ville vi skulle göra när Jesus kom. Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. (Apg 3:22-23) Vårt liv hänger alltså på om vi lyssnar till honom. Inte undra på att Jesus säger att det är det enda nödvändiga. Gud varnar alla som inte vill lyssna till Jesu ord. Men Gud uppmuntrar oss också att höra honom genom alla de löften han ger. Han lovar frid, rika välsignelser, ljus på vår stig och evigt liv till alla som lyssnar till Jesus och tror på honom. Därför skall vi likt Maria sätta oss ned och lyssna till hans ord och ta emot denna frid, dessa välsignelser, ljuset och det eviga livet. Sedan kan vi leva våra liv i glad tacksamhet till Guds ära. Först skall vi höra sedan göra.

Vi ska komma ihåg att det inte är vi som styr över världens öde med allt vi tar oss för att uträtta. Herren råder över allting. Vi styr inte heller över vårt eget öde. Gud är den som har allt i sin hand. Han danar ljuset och skapar mörkret, han ger lycka och skapar olycka. Herren gör allt detta. Nu har han lovat att välsigna dem som lyssnar till hans ord. Han har också makt att göra det. I 5 Mosebok kap 30 hör vi Guds röst säga: Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig. (5 Moseboken 30:19-20)

Nu förstår vi bättre varför Jesus säger att Maria valt den goda delen när hon satte sig ned för att lyssna till hans ord. Vi skall också välja den goda delen åt oss. Vi skall unna oss alla de välsignelser Gud lovat välsigna oss med under hela vårt liv och i evigheten. Det är genom sitt ord han vill välsigna oss här i livet och i evigheten. Hans ord är mäktigt och det uträttar stora under. Guds ord har makt att frälsa våra själar och genom hans ord blir hela vårt liv välsignat. När vi lyssnar till hans ord har vi verkligen valt den goda delen.

Vi har lätt för att oroa oss och bekymra oss för många saker. Men Jesus har kommit med frid till oss. När Jesus skulle gå till Fadern sade han till sina lärjungar: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. (Johannes 14:27) Jesus lämnar verkligen efter sig frid till alla som valt den goda delen. Hans ord ger frid i hjärtat. Vi behöver inte längre oroas och vara modlösa med honom som gäst i vårt hem. Paulus skriver: Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

I sitt ord ger Jesus oss en säker vägledning för hur vi skall leva våra liv som Guds älskade barn. Han ger oss vägledning till hur vi skall leva till Guds ära och få del av alla de välsignelser Gud lovat oss. Han varnar oss i sitt ord för ett liv som för förbannelse och dom med sig både här och i evigheten. Guds ord lär oss vad vi skall tro och vad vi inte skall tro. Det lär oss vad vi skall göra och vad vi inte skall göra. Guds ord är vår karta och kompass här i livet. Det är bäst att ta ut riktningen innan man börjar vandringen. Ja, Bibeln uttrycker det med en ännu bättre bild. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Vi skall inte stressa och göra oss helt upptagna med alla möjliga aktiviteter utan först lyssna till de ord som är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Sedan kan vi i frid vandra i ljuset.

Det är ingen överdrift när Jesus säger att Guds ord är det enda nödvändiga. Guds ord är det enda nödvändiga. Det är viktigare än luften vi andas, vattnet vi dricker eller maten vi äter. Allt detta är livsnödvändigt men Guds ord är ändå viktigare. Allt annat blir sekundärt när vi jämför det med Guds ord. Guds ord talar om Guds väldiga gärningar. Den som hör Jesu ord och tror har evigt. Låt oss göra som Maria, välja den goda delen åt oss. Ta tid att lyssna till Jesu ord som har makt att frälsa våra själar – sedan kan vi göra alla de goda gärningar Gud förberett för att vi skall vandra i dem. Amen.

Låt oss be!
Käre Herre Jesus Kristus, kom och var en gäst i våra hem och hjärtan. Gör oss villiga att lyssna till dina ord. Välsigna oss genom ditt ord både här i livet och i evigheten. Amen.