Predikan i Norrköping – Tacksägelsedagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Upp 4:8-11 på tacksägelsedagen. 9:e oktober 2016 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Upp 4:8-11 8 Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 1 Tess 5:16-24 på tacksägelsedagen. 11:e oktober 2015 I evangelietexten hörde vi att bara en av de tio spetälska som blivit friska vände tillbaka för att tacka Jesus. Jesus frågade: var är de nio andra? Naturligtvis visste ingen var de var, inte vi heller. Vi kan […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Jes 12:1-6 på Tacksägelsedagen. 12:e oktober 2014 — Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jesaja 12:1-6 1 På den dagen skall du säga: ”Jag tackar dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört […]

Till inlägget

Predikan i Uppsala – Tacksägelsedagen

Predikan av Stefan Sjöqvist över Luk 19:37-40 på Tacksägelsedagen 13:e oktober 2002 Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett: 38 “Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära […]

Till inlägget