Gudstjänst i Ljungby – 1:a advent

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Joh 18:36-37 på 1:a söndagen i advent. Ljudfilen innehåller endast predikan. 1) Därtill är jag född. 2) Därtill har jag kommit i världen för att vittna om sanningen. 3) Var och en som är av sanningen, han hör min röst. 29:e november 2015

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Joh 17:18-23 på 14:e söndagen efter trefaldighet. 6:e september 2015 Den bön vi hör Jesus be gäller alla kristna. Jesus ber ju: Men inte bara för dem ber jag (alltså för apostlarna), utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Det […]

Till inlägget