Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Ef 5:5-11 på 3:e söndagen i Fastan. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 19:e mars 2017 5 Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er […]

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Luk 7:36-50 på andra söndagen i Fastan. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 12:e mars 2017 36 En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick hem till farisén och lade sig till bords. 37 Nu fanns i staden en kvinna som […]

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Luk 2:22-40 på kyndelsmässodagen. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 5:e februari 2017 22 När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, 23 som det står skrivet i Herrens […]

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Matt 14:22-33 på fjärde söndagen efter trettondagen. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 29:e januari 2017 22 Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 När han […]

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Luk 11:29-33 på första söndagen efter trettondedagen. Trettondedagens texter användes. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 8:e januari 2017 29 När folk strömmade till, började Jesus tala: “Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något annat […]

Till inlägget

Gudstjänst i Ljungby – Nyårsdagen

Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Apg 10:42-43 på nyårsdagen. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 1:e januari 2017 42 Han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. 43 Om honom vittnar alla profeterna […]

Till inlägget

Dop i Ljungby

Dopgudstjänst i S:t Markus församling i Ljungby. Hans William Elias, son till Sofia och Olle Sjödahl, blev döpt. Ingvar Adriansson predikade över Ps 121. Video och ljudfil: Hela gudstjänsten 18:e december 2016 1 En pilgrimssång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? 2 Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och […]

Till inlägget