Gudstjänst i Ljungby – 2:a advent

Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Mark 1:14-15 på 2:a söndagen i advent. Ljudfilen innehåller endast predikan. 6:e december 2015

Till inlägget

Predikan i Norrköping – 2:a i advent

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Jes 35:1-10 på 2:a söndagen i advent. 6:e december 2015 Vi ska ta till oss evangeliet som Jesaja förkunnar i det 35:e kapitlet. Det är en förutsägelse om alla troendes eviga glädje och frälsning på den yttersta dagen. Men också en förutsägelse om vad Frälsaren ska […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Mika 4:1-7 på andra söndagen i advent. 4:e december 2011 1 Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla folk skall strömma dit. 2 Ja, många […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 17:20-30 på andra söndagen i advent. 5:e december 2010 20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, […]

Till inlägget