Församlingsinformation

Vi firar gudstjänst varje söndag på Kyrkbytorget 5 i Göteborg, ovanför Kyrkbyns bibliotek.

Gudstjänsttiden är 10:00, hjärtligt välkommen!

 


Kontakter

Församlingsordförande

Leif Norberg
Kungsbackavägen 131
431 90 Mölndal
Mobil 0738 566 757
E-post: norberg_leif@hotmail.com

 

Pastor – Vakant


För överföringar till församlingens bankkonto, ex. kollekt eller gåvor, använd följande placeringskonto:
Konto: 8105-9, 934680048-6
Bank:  Swedbank

Märk gärna betalningen med ändamålet.

 

Program


November

5     Gudstjänst

12   Läsegudstjänst

19   Gudstjänst

26   (Ingen gudstjänst)

December

3     Gudstjänst

10   Läsegudstjänst

17   Gudstjänst

25   Läsegudstjänst

31   Läsegudstjänst