Församlingsinformation

Vi firar gudstjänst varje söndag i Backa Kulturhus på Selma Lagerlöfs torg i Göteborg.

Gudstjänsttiden är 11:00, hjärtligt välkommen!

 


Kontakter

Församlingsordförande

Leif Norberg
Kungsbackavägen 131
431 90 Mölndal
Mobil 0738 566 757
E-post: norberg_leif@hotmail.com

 

Pastor – Vakant


För överföringar till församlingens bankkonto, ex. kollekt eller gåvor, använd följande placeringskonto:
Konto: 8105-9, 934680048-6
Bank:  Swedbank

Märk gärna betalningen med ändamålet.

 

Program


Juni

4     Gudstjänst

11   Läsegudstjänst

18   Läsegudstjänst

25   Läsegudstjänst

Juli

2     Gudstjänst

9     Läsegudstjänst

16   Läsegudstjänst

23   Läsegudstjänst

30   Läsegudstjänst

Augusti

6     Läsegudstjänst

13   Gudstjänst

20   Läsegudstjänst

27   Läsegudstjänst