Predikan i Öjebyn söndagen före domssöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 25:1-13 på söndagen före domssöndagen.

18:e november 2018


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Matt 25:1 Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, 4 medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5 När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade.
6 Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8 De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar! 9 De kloka svarade: Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå i stället till dem som säljer och köp.
10 Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. 11 Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12 Men han svarade: Jag säger er sanningen: Jag känner er inte. 13 Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Låt oss be!
Herre, hjälp oss ta din uppmaning på allavar så att vi alltid är beredda för din återkomst, redo att välkomna dig och möta dig. Amen.

När Jesus undervisade sina lärjungar om den här tidsålderns slut sa han: Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. Längre fram i samma tal berättade han liknelsen om jungfrurna. Jesus säger klart och tydligt vad poängen med liknelsen är: Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Liknelsen lär oss hur viktigt det är att vi ständigt är beredda för Kristi återkomst. Liknelsen lär oss att det inte räcker med att veta att Jesus ska komma tillbaka. Alla jungfrurna visste ju att brudgummen skulle komma men ändå var inte alla beredda. Vi måste alltså förbereda oss på annat sätt än att bara då och då höra att Jesus ska komma tillbaka.

Liknelsen anspelar på den judiska bröllopsceremonin. Äktenskapet började med trolovningen. Det kunde gå en längre tid mellan trolovningen och bröllopet och under denna tid bodde bruden kvar i föräldrahemmet. Bröllopet inleddes med att mannen gick för att hämta sin brud. Brudens väninnor skulle då möta honom och lysa väg för honom med sina lampor. De skulle sedan sätta upp lamporna till belysning vid bröllopsfesten. Att bara ta med lampan men ingen olja skulle vara mycket tanklöst. De borde ha förberett sig bättre i förväg. Då brudgummen väl kom gav ingen tid till förberedelser.

Liknelsen lär oss en andlig sanning. Det gäller att förbereda sig för sin sista dag medan tid är. Bibeln lär oss att det bara är den som tror på Jesus som sin Frälsare som är redo för sin sista dag. Kristus kommer tillbaka i en stund då vi inte anar det. Det som inte gjorts tidigare är då för sent. Men den som lever i tron på Jesus är alltid beredd eftersom Jesus lovat att Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. (Joh 3:18)

Liknelsen lär oss att vi alltid ska vara beredda på livets slut, eller den här tidsålderns slut. När vår tid är ute så har det samma praktiska betydelse som Jesu återkomst i den meningen att då ges inte mer tid till förberedelse. Eftersom vi inte kan förutsäga när vi ska dö eller när Jesus kommer tillbaka måste vi vara beredda hela tiden. Det enda sättet att vara beredd är att hela tiden lita på att Jesus är vår gudomlige Frälsare. Vi skulle kunna sluta predikan där för det är allt vi lär oss – att vi ska hålla fast vid tron på Jesus så att han finner tro hos oss när han kommer – men liknelsen ger uppslag till en annan reflektion.

Alla jungfrurna i liknelsen visste att brudgummen skulle komma men några av dem förberedde sig ändå inte. Finns det någon motsvarighet till dessa tanklösa flickor? Finns det människor som fått reda på att Jesus ska komma tillbaka men som ändå inte gör sig beredda för den stunden? Ja, jag tror att de kan vara rätt många. Alla som tillhör en kristen kyrka eller har läst Bibeln borde veta att Jesus ska komma tillbaka i en stund ingen anar. Men alla som har läst Bibeln tror inte på Jesus som sin Frälsare. Det finns också rätt många som har medlemskap i en kyrka men som ändå inte bryr sig om Jesus och vad han sagt.

Vi ska påminna oss om en några sanningar om vår frälsning:
Ingen blir frälst bara för att han är medlem i en kristen kyrka.
Ingen blir frälst bara för att man går i kyrkan ibland till de stora högtiderna.
Ingen blir frälst bara för att man växt upp i ett kristet hem.
Ingen blir frälst genom att härma hur kristna gör när de samlas.
Det enda nödvändiga är hjärtats tro på Jesus. Hebreerbrevets författare skriver: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Och Paulus säger till fångvaktaren i Filippi: Tro på Herren Jesus Kristus så blir du frälst.

Den yttersta dagen kommer plötsligt och oväntat. Då är det för sent att omvända sig. Vi kan inte på den dagen dela med oss av vår tro till andra. Den dagen kan vi inte ge av vår tro till våra barn som inte tror. Vi kan inte ge av vår tro till våra släktingar och vänner som saknar tron. Det är nödvändigt för var och en att själv äga den frälsande tron. Nu är nådens tid att omvända sig och tro evangelium. Nu är den rätta tiden. Men en dag blir den sista dagen.

Genom historien har människor hånat Kristi kyrka för att hon väntat Kristi återkomst och tidens slut. Nu räknar man med att jordens ålder är 4,5 miljarder år och man räknar inte med något plötsligt slut, så som Bibeln lär oss. I och med att man inte förväntar sig någon ”sista dag” så kommer den med nödvändighet plötsligt och oväntat, precis som Jesus lär oss.

Men också för oss som väntar Kristi återkomst kan väntan upplevas lång. På samma sätt som för jungfrurna kan vi bli trötta av att vänta. Också för oss kan det verka som om Jesus dröjer med sin återkomst. Men det som kan för oss verka som ett dröjsmål är inte det. Bibeln lär oss att Gud ger människor mer tid till omvändelse eftersom han vill att alla människor ska bli frälsta. Den nuvarande tiden är alltså en nådatid som vi ska ta tillvara på bästa sätt.

Vi har först och främst ett ansvar mot oss själva att Herren finner tro hos oss när han kommer. Vi ska ta vara på tiden så att vi hela tiden hämtar näring för vår tro ur Bibeln och katekesen och växer till i kunskap om Kristus. Vi ska flitigt bruka Guds ord och sakrament så att vi hela tiden växer till i tro och kärlek. Vi ska inte göra sådant som är till skada för vår tro. Vi ska inte leva så att vår tro tar skada. Vi tar tillvara den tid Gud i sin nåd ger oss när vi troget deltar i församlingens gudstjänster och uppmuntrar varandra till tro och ett kristet liv.

När de oförståndiga jungfrurna bad att få olja till sina lampor så svarade de förståndiga: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Svaret kan verka hårt. Poängen med liknelsen är att den visar att det på Kristi dag är för sent att förbereda sig. Det är också för sent för oss att hjälpa andra att göra sig beredda. Vi har uppgift att hjälpa varandra så att vi är beredda för Kristi återkomst. Det är ett ansvar vi har nu och därför ska vi ta tillvara de tillfällen vi får. Nu är den rätta tiden att samlas och uppmuntra varandra i tron så att vi tillsammans håller ut och nu är den rätta tiden att dela med oss av den tröst evangeliet ger till dem som inte tror.

Vi kan inte tro åt någon annan men vi kan dela med oss av tron. Vi ska dela med oss av tron till våra barn genom att undervisa dem om Kristus och låta dem växa upp i en kristen familj. Vi ska dela med oss av tron till kära vänner och släktingar genom att berätta för dem om Jesus och leva som kristna. De kanske inte frågar efter tron. Men för oss ska det i alla fall vara angeläget att dela med oss av tron medan tid är. Vi vet ju att det enda nödvändiga är att äga tron på vår Frälsare, Jesus Kristus, i våra hjärtan. Eftersom världen fortfarande står och allt är sig likt dag efter dag innebär det attGud ger mänskligheten mer tid eftersom han inte vill att någon enda ska gå förlorad utan att alla ska omvända sig och komma till insikt om sanningen.

Jesus lär oss med dagens liknelse hur viktigt det är att vi ständigt är beredda för hans återkomst. Hans återkomst och tidens slut kommer plötsligt och oväntat. Vår egen livstid kan också ta slut i ett ögonblick, och det har samma praktiska betydelse för oss personligen. Därför ska vi ta vara på den tid Herren ger oss så att han finner tro hos oss när han kommer tillbaka. Genom tron på Kristus kan vi frimodigt nalkas Guds tron. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, bevara oss i tron och gör oss uthålliga att vänta din dag. Gör oss också ivriga att dela med oss av tron genom att vittna om dig. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.