Predikan i Öjebyn 5:e i fastan

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 3:11-21 på femte söndagen i fastan.

29 mars 2020


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

11 Jag säger dig sanningen: Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. 12 Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

13 Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. 14 Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, 15 för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. 16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

19 Och detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. 20 Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. 21 Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Låt oss be! Himmelske Fader, du har gett oss en obeskrivligt stor gåva, din enfödde Son som Frälsare och det eviga livet. Hjälp oss att leva så att det märks att vi blivit födda på nytt till andligt liv. Amen.

Nikodemus, en av judarnas rådsherrar hade sökt upp Jesus därför att han blivit övertygad om att Jesus var en lärare som Gud sänt. Jesus undervisade Nikodemus om att det var nödvändigt att bli född på nytt för att se Guds rike. Nikodemus förstod inte hur, så Jesus undervisade om den andliga pånyttfödelsen som sker av ”vatten och Ande”. Nikodemus blev förvånad över denna undervisning: att vi måste bli födda på nytt genom vatten och Ande för att komma in i Guds rike. Nikodemus var troligtvis påverkad av den lärotradition som fariseerna och de skriftlärda stod för. Där gällde det att anstränga sig för att bli så god som möjligt för att klara kraven som Gud har. Men Jesus lärde honom att frälsningen inte beror på vad vi uträttar utan på vad Gud gör och ger oss. Och nu har Gud i sin godhet och frälsningsvilja knutit sin frälsande kraft till dopet i vatten för att vi ska få del i hans rike.

Nikodemus kunde inte förstå hur en människa kunde bli född på nytt. Hur kan det gå till undrade han. Jesus blev tvungen tillrättavisa honom. Nikodemus tillhörde de främsta fariseerna och de hade uppgift att vara lärare för Guds folk Israel. Johannes Döparen hade kommit sänd av Gud med katekesundervisning om dopet. Hur kunde katekesundervisning vara för svår för en så lärd man? Jesus sa: ”Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen: Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. 12 Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

Vilka är ”vi” i detta sammanhang? Ja, Jesus talar om Johannes Döparens och sitt eget vittnesbörd som inte blivit trott. Det jordiska syftar på de saker som Jesus hittills talat om: nödvändigheten av den nya födelsen, nödvändigheten av omvändelse och tro, nödvändigheten att bli döpt i vatten och Ande för att komma in i Guds rike. Omvändelsen och dopet är den jordiska sidan av Guds rike men det finns också en himmelsk sida. Jesus har förstahandsinformation om det som sker i himmelen. Jesus är ju den som stigit ner från himlen. Ja, han säger att Människosonen är i himlen. Vad har då skett och vad sker i himlen? Ja, Människosonen blev sänd från himlen för att fullborda Guds frälsningsplan. Det är Guds obegripliga kärlek till den fallna världen som drivit fram denna frälsningsplan. Från himlen blir också Anden sänd att kalla syndare, ge dem den rätta tron, och frälsa från evig fördömelse och föra dem till evigt liv.

Jesus började sin undervisning om det himmelska med att fästa uppmärksamhet på den frälsning som sedan länge var förutsagd och som skulle komma genom Människosonen: så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Varför fäste Mose en kopparorm på en stång? Ja, därför att Gud i sin vrede sänt ormar med dödligt gift in i lägret på grund av folkets synd. Folket bekände då sin synd och ville att Mose skulle be för dem. Mose gjorde så och fick Guds svar: ”Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” Förebilden består i
ormen som blev uppsatt på en påle,
löftet att den som ser på den ska leva,
och livet som blev räddat på var och en som såg på ormen i tro på Guds löfte.
På motsvarande sätt måste Människosonen bli upphöjd på korset för att var och en som tror på honom ska räddas till evigt liv så som Gud lovat.

När Jesus sa att Människosonen måste bli upphöjd så syftar han på Guds kärlek som drev honom: Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son… Guds kärlek är själva kronan bland de himmelska ting Jesus förkunnade: att Gud i sin ofattbara kärlek till oss syndare beslutat att frälsa oss genom Jesu offer på korset. Och Guds kärlek gav honom ingen vila förrän kärleksbeslutet var fullbordat. Guds kärlek som uppenbaras i evangelium har kraft att smälta det hårdaste hjärta och det var denna sanning som Jesus ställde fram för Nikodemus i kampen om hans själ. Det skulle senare visa sig att Jesus vunnit honom till slut. Nikodemus trädde fram som hans lärjunge när han fullbordat allt.

Guds kärlek är drivkraften till beslutet att Människosonen måste bli upphöjd på korset. Det ligger kärlek bakom detta måste från både Fadern och Sonen. Och syftet är vår frälsning, ”för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv.” Var och en som tror på Jesus som sin Frälsare äger det eviga livet. Den kroppsliga döden tar inte från oss livet. På uppståndelsens dag ska vi se och erfara det eviga liv som vi äger redan här genom tron.

Ty så älskade Gud… Ja, vem var det han älskade egentligen? Var det människor som var så oskyldiga, rena och osjälviska att Gud inte kunde annat än älska dem? Nej, ty så älskade Gud världen heter det. Det syftar på alla människor, hela mänskligheten som ju står med skuld inför Gud på grund av sina många och upprepade synder. Gud älskade människorna han skapat, gett livet och haft möda att uppehålla. Och i sin kärlek planerade han att ta bort allt som skilde oss från Gud, att sända sin Son att ta bort världen synder, och att ta oss till sig som sina egna för evigt. Guds nåd och kärlek i Kristus omfattar alla människor. Guds stora frälsningsgåva är ämnad för alla människor. Det ger oss visshet att frälsningens gåva också är till för dig och mig.

Och lika stor som Guds kärlek till världen är, lika stor är hans gåva. Gud utgav sin enfödde Son för en syndfull värld som inte förtjänade det på något sätt. Det skedde genom att Guds Son blev människa, levde ett fullkomligt liv i vårt ställe och blev upphöjd på korset, led och dog för oss syndare, för att vi skulle leva med honom. Så stor som Guds kärlek var så stor var gåvan, och så stor som gåvan var så stort var syftet med gåvan och kärleken. Syftet är att vi genom tron på honom ska ha evigt liv. Tro på Jesus som blev utgiven för dig och du har evigt liv. Genom tron är det eviga livet ditt, för att du ska leva som Gud älskade barn här i tiden och i evighet tillsammans med Kristus.

Jesu inbjudan att tro på honom innehåller också en varning: för att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Att gå förlorad innebär motsatsen till att ha evigt liv. Det innebär att Gud låter människan få som hon vill. Har hon hållit sig borta så får hon i domen höra: Gå bort… Det innebär att bli skild från Gud, från själva livet, och skild från alla Guds välsignelser för evigt. Men också i denna varning blir Jesu kärlek uppenbar. Jesus återspeglar Faderns kärlek. Gud vill inte att någon enda ska gå förlorad. Guds vilja är att alla ska omvända sig och bli frälsta genom tron på Jesus.

Jesus fortsatte sedan att utveckla budskapet. Genom gamla testamentets historia har Guds frälsning också inneburit dom över Guds folks fiender. Många judar väntade att Messias skulle komma och befria dem från den romerska ockupationsmakten. Men Jesus säger klart och tydligt att han inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Hans frälsning innebär en dom över helt andra och värre fiender än den romerska ockupationsmakten. Han kom för att frälsa oss undan syndens, dödens, och djävulens makt. Jesu frälsning innebär att synden har förlorat sin makt att fördöma oss. Men trots det blir människor fördömda. Otron fördömer och Gud ska på domens dag offentligt bekräfta den domen. Men så länge vi lever kan vårt förhållande till Gud förändras. Vår livstid är en nådatid som innebär att Gud har tålamod med oss för att ingen ska gå förlorad. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn, säger Jesus.


Jesus är det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Så heter det i inledningen till Johannes evangelium. Här i vår text återkommer samma uttryckssätt: Och detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. 20 Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Många kallar ner domen över sig själva genom att avvisa det ljus Jesus ger åt alla människor. De älskar mörkret och de gärningar som associeras med mörkret. Nya testamentet lär oss vad som är mörkrets gärningar. Det är vilda fester och fylleri, otukt och orgier, sexuell omoral och girighet, strid och avund. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Eftersom ljuset avslöjar synden så hatar människor ljuset och vill inte komma till ljuset.

21 Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” I Jesus blev nåden och sanningen uppenbarad. När vi kommer till Jesus förändrar det vårt liv så att vi börjar göra gärningar som visar att vi blivit födda på nytt och lever för Gud. Hur Anden föder på nytt eller att en människa har evigt liv kan vi inte se. Men vi ser förändringen, att en människa börjar älska Guds sanning och får en ny vilja att leva som Gud vill. Vi ska be att Gud helgar oss i sanningen och ger oss kraft att leva efter hans vilja. Det är ett gott vittnesbörd för världen. Amen.

Låt oss be!
Vi tackar dig, himmelske Fader, för din obegripliga kärlek som berett oss frälsning genom Jesu korsdöd. Vi tackar dig för att du sänder den helige Ande i Jesu namn för att föra oss till tro på Jesus. Vi tackar dig för dopets bad, syndernas förlåtelse och den helige Andes gåva. Låt Andens verkan bli synlig i våra liv så att vi lever till din ära. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.