Predikan i Norrköping – Söndagen före domssöndagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Fil 3:20-4:1 på söndagen före domssöndagen.

19:e november 2017


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.
 4:1 Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade!

Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen.

Ett pass visar var man har sitt medborgarskap. Jag önskar att alla människor fick leva med samma trygghet och samma förmåner som som ett svenskt medborgarskap ger. Men det finns en annan trygghet som är ännu viktigare. Det är den trygghet som kommer av Guds ord och försäkran. Det heter om Jesus: åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Det är Guds ords försäkran om att alla som tror på Jesus har fått rätten att bli Guds barn. Och som Guds barn har vi stora förmåner och rättigheter. I dagens text hör vi att alla som tror på Jesus har sitt medborgarskap i himlen. Det innebär att de har sina namn skrivna i himlen, i livets bok. Och från himlen väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Det innebär att vi inte har någon permanent adress i den här världen, utan är på väg till ett bättre land. För Jesus har återlöst oss för att vi ska tillhöra honom och leva med honom i hans eviga rike. Där är vårt rätta, permanenta hem.

Dagens text riktar våra blickar mot himlen dit Jesus stigit upp och sitter på Faderns högra sida och råder över allting till vårt bästa. Därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Det innebär att det inte alltid ska förbli som det är nu. En dag ska allting bli helt annorlunda. Biblen lär oss att en dag ska Jesus komma tillbaka i härlighet med sin makts änglar. Det ska ske synligt som blixten som ljungar från horisont till horisont. Universum, jorden och världen, kommer då inte mer att finnas till så som vi nu känner den. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på Guds löfte. Där, i Kristi eviga rike, har vi vårt rätta medborgarskap och där finns en evig boning som Jesus förberett åt oss.

Vilken härlig framtid för dem som står fasta i Herren. Har är anledningen till att vi ska hålla fast vid honom även om vi blir motsagda eller förlöjligade för vår tros skull. Även om människor blir arga på oss betyder det inte så mycket jämfört med detta. Allt som räknas, allt som verkligen är viktigt, allt som förblir när allt annat försvinner – finns i himlen hos vår Frälsare Jesus Kristus. Därför ska vi hela tiden tänka på det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Nu är vårt liv dolt med Kristus i Gud men när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också vi träda fram i härlighet tillsammans med honom. Därför väntar vi, därför längtar vi, därför vill vi stå fasta i tron, så att vi alltid är beredda att ta emot Jesus med glädje när han kommer tillbaka.

Den dagen ska han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Han ska hela, förnya, förvandla och göra om våra kroppar som skador och sjukdom, misshandel och olyckor, ålder och död gjort till en bräcklig spillra som tynar bort. Han ska på ett underbart sätt förnya och förvandla oss till det bästa vi kan bli – lika honom i hans härlighet. Allt detta ska han göra med sin mäktiga hand. Kan han lägga allt under sig kan han också förvandla våra bräckliga kroppar.

Ett svenskt pass visar att man är svensk medborgare. Det är också nödvändigt om man ska resa till ett annat land, i alla fall om man ska kunna göra det lagligt och någorlunda säkert. Passet hör till det viktigaste i packningen när man gör sig klar för resa till annat land. Men för denna resa som vi gör oss redo för spelar passet ingen roll. Då är det viktigare att ha ett dopbevis. Genom dopet tillhör vi Guds familj och har vårt medborgarskap i himlen. Det är den viktigaste förberedelsen för resan till vårt rätta hemland. Dopet tillhör det nödvändigaste i detta livet. För Jesus har sagt: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Det största hindret i förberedelserna finns hos oss själva, i vår bundenhet till det jordiska, i vår tendens att fokusera på det jordiska, vår tendens att bära alla bekymmer själva som om Gud inte fanns – och så glömmer vi allt han gjort för oss. Vi får inte bli så upptagna av det jordiska att vi glömmer det viktigaste. Vi ska tänka på att Guds folk aldrig haft någon permanent adress här i världen. Vi är likt Abraham, Isak och Jakob gäster och främlingar på jorden på väg till ett bättre land. Om dem heter det: I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. 14 De som säger så visar att de söker ett hemland. 15 Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. 16 Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, Vi ska hela tiden vara redo att flytta från denna jordiska tillvaro den dag Herren kallar oss. Vi ska hela tiden vara redo för avfärd för vi vet inte vilken stund Herren beslutat för oss. Avfärden sker i all hast, i gryningen när den klara morgonstjärnan går upp, och då finns det inte tid till förberedelse. Alla förberedelser måste ha skett dessförinnan.

Vi har redan sagt att dopet hör till det nödvändiga. Den som är döpt är väl förberedd för den dag när Jesus kommer i sin härlighet för att hålla dom.

Dopet löser för oss personligen vårt största problem. Mänsklighetens största problem är synden. På grund av synden far människor illa och får lida, eller blir dödade. Men det är inte andras synder som är vårt största problem även om det kostat oss mycket lidande. Var och en ska stå till svars för sina gärningar. Det är våra egna synder som är vårt största problem, och det säger oss också vårt samvete. Ja, andras synder kan också på sätt och vis vara ett stort probelm som vi har svårt att komma över, för med övergrepp och våld kan det komma en känsla av orenhet – man känner sig värdelös och förbrukad. När Petrus höll sin berömda pingstpredikan så kände folket ett hugg i hjärtat. De förstod att de syndat mot Gud, och i sin förtvivlan frågade de: “Bröder, vad ska vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”

Det är själva kärnan i den kristna religionen, den handlar om förlåtelse. Dopet ger syndernas förlåtelse. Dopet inte bara renar oss från våra egna synder utan också från all skuld som människor tillfogat oss när de gjort oss illa. Den kristna religionen handlar om en gåva som ger oss en helt ny ställning inför Gud. Vi kan stå inför honom som fullkomligt förlåtna, rena och rättfärdiga. Och när vi vet att Gud ser på oss på det sättet så tar det bort all rädsla och fyller oss med glädje. Och att Gud ser på oss på det sättet har han bekräftat i sitt ord. Det finns ett härligt ord om dopet som vi ofta använt för ungdomarna som minnesvers. Det är Titus 3:3,4: Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. 8 Detta är ett ord att lita på,

Dopet är en liten anspråkslös ceremoni men vi ska inte bedöma vad dopet verkar utifrån vad vi ser med ögonen. Guds ord är att lita på. Det säger att dopet ger ny födelse och förnyelse i den helige Ande. Det gör att vi står rättfärdiga inför Gud genom hans nåd. Det gör oss till arvingar med hopp om evigt liv. Guds eget löfte är den enda effektiva medicinen mot alla slags skuldkänslor och hopplöshet. Den som blivit döpt har fått en ny ställning i relation till Gud. Den som blivit döpt står nu ren och rättfärdig inför honom och har fått ett barns rättigheter. Ett arv får man vanligtvis inte för att man förtjänat det utan därför att man är barn. Och Gud har gett oss ett härligt arv – hoppet om evigt liv.

Guds ord försäkrar oss också att dopet har sin kraft och giltighet hela vårt liv. För dopet syftar fram emot den dag då han kommer tillbaka i härlighet och vi ska föras fram inför honom. Det heter i Efesierbrevets femte kapitel: Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 26 Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, 27 och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara.

I kraft av dopet kommer vi en dag att stå inför vår HERRE, i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant.

Nu förstår vi varför dopbeviset är viktigare än passet, och varför även papperslösa kan vara vissa om att de har ett medborgarskap som inte ens döden kan upphäva, medborgarskapet i himlen. Amen.

Låt oss be!
Vi tackar dig Jesus att du av kärlek till oss offrat dig själv för oss. Du har vunnit full förlåtelse och evigt liv åt oss och du ger oss dessa gåvor genom dopet. Hjälp oss att leva i dopets förbund varje dag så att vi står fasta i tron och med glädje tackar dig genom att göra goda gärningar fram till den dag du kallar oss hem till dig. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.